nieuws

Extra beoordelingscriterium bij aanbestedingen Utrecht

bouwbreed Premium

Deze nieuwe regeling van het college gaat over enkele weken in, na bespreking in de commissie en gemeenteraad, aldus woordvoerder Gerard Derksen.Concreet betekent de regeling dat het voorstel wordt meegewogen bij de beoordeling van de ingediende offerte. Derksen: “Een deel van de arbeidskosten zal ingevuld moeten worden door werkzoekenden. Hoe dat gebeurt, is op aan de aanbieder.” Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente wil met de nieuwe maatregel de werking van de arbeidsmarkt bevorderen en de werkloosheid onder met name laaggeschoolde werkzoekenden verminderen. Door de ondergrens bij 225.000 euro te leggen, legt de gemeente vooral de grotere bouwbedrijven de verplichting op. Woerdvoerder Derksen betwist dat dit onevenredig veel druk legt op deze ondernemingen. “Je moet realistisch blijven. Grotere bedrijven hebben daarvoor meer mogelijkheden.”Het bedrijfsleven kan volgens de gemeente met de nieuwe regeling invulling geven aan zijn Corporate Social Responsibility. “Het houdt de volledige verantwoordelijkheid voor het plaatsen van zijn personeel en krijgt ondersteuning bij het werven en begeleiden van personeel.”Bouw- en renovatieopdrachten van de gemeente Utrecht krijgen er een extra beoordelingscriterium bij. Bij aanbestedingen vanaf 225.000 euro dient een voorstel te worden uitgewerkt voor het in dienst nemen van werkzoekenden, of het bieden van een leerwerkplek voor jongeren tot 27 jaar. Dit ‘Social Return’ criterium beslaat 5 procent van de aanneemsom.

Reageer op dit artikel