nieuws

Eigen Huis: Minister voor woningmarkt

bouwbreed

amersfoort – Vereniging Eigen Huis (VEH) wil een toezichthouder voor de bouwgrondmarkt. De waakhond moet voorkomen dat speculanten de prijs onnodig opdrijven. Hoge grondprijzen zetten volgens de belangenvereniging van huiseigenaren een rem op de woningproductie.

VEH wil dat particulieren beter toegang krijgen tot de grondmarkt. Door de hoge grondprijzen hebben mensen die zelf een huis willen bouwen, het erg moeilijk. Daarnaast zorgt een beperkt aanbod van bouwkavels en een ondoorzichtige verdeling van de beschikbare grond ervoor dat particulieren onvoldoende ruimte krijgen om zelf een woning te bouwen.

De ondoorzichtige grondmarkt moet verder inzichtelijk worden gemaakt met een Kavelbank die voor iedereen toegankelijk is. Op die manier, zo bepleit VEH, weten niet alleen de vaste bouwpartijen waar en wanneer er kavels beschikbaar komen, maar ook particulieren.

De voorstellen om tot een transparante grondmarkt te komen doet VEH in een brief die naar de programmacommissies van alle politieke partijen is gestuurd. De lobbyisten vinden dat het huidige woningbeleid van de regering niet meer voldoet en zich te eenzijdig richt op de sociale woningbouw. Daarnaast zou de samenhang in het huidige visieloze beleid in zijn geheel ontbreken.

De door VEH gewenste samenhangende visie op de woningmarkt kan volgens de belangenorganisatie het beste worden ondergebracht bij een nieuw ministerie voor de woningmarkt. Het huidige ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) zou hiervoor de naam moeten veranderen in Woningmarkt, Ruimtelijke Ordening en Milieu (WROM).

De bindende visie die het nieuwe ministerie na de verkiezingen in november dit jaar gaat uitdragen, moet wat VEH betreft worden opgesteld door een speciale staatscommissie. Het nieuwe door de commissie geformuleerde beleid moet ervoor zorgen dat de aandacht van de overheid wordt verlegd van de volkshuisvesting naar het streven om tot een transparante en goed werken woningmarkt te komen.

De nieuwe visie van de overheid moet een antwoord geven op de grootste problemen van de woningmarkt, benadrukt VEH. Zo is het door de schaarse bouwgrond en de hoge woningprijzen voor starters vrijwel onmogelijk om een huis te kopen. Daarnaast zit de woningmarkt muurvast door de hoge overdrachtsbelasting die huizenkopers moeten betalen en de kunstmatig laag gehouden huren in de sociale woningbouw, zo stelt VEH.

Met een pleidooi voor een laag btw-tarief voor woningverbetering en onderhoud moeten woningbezetters worden gestimuleerd om hun vastgoed te onderhouden. De overheid, zo bepleit VEH, kan daarbij ook vriendelijke leningen aanbieden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels