nieuws

Eigen Huis: Meer inzicht in bouwleges

bouwbreed

AMERSFOORT – Het is volstrekt onduidelijk hoe gemeenten de prijs van bouwleges vaststellen. De Vereniging Eigen Huis eist daarom dat gemeenten inzicht geven in hun rekenmethode.

Uit onderzoek van de huiseigenarenvereniging blijkt dat de verschillen in bouwleges zeer groot en bijzonder hardnekkig zijn. Eigen Huis spreekt van een onacceptabele situatie.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft begrip voor de prijsverschillen omdat niet alle gemeenten dezelfde kosten maken. �En dat zie je terug in de prijs van de leges�, aldus een toelichting van de organisatie. De VNG adviseert haar 458 leden opener te zijn over de manier waarop een prijs tot stand komt.

�Deze week gaat een brief de deur uit met daarin een nieuwe modelverordening. Daarin is aandacht voor grotere transparantie. De kosten worden daarmee inzichtelijk gemaakt.� Het staat gemeenten vrij dit model over te nemen. Het kabinet heeft onlangs aangekondigd met een richtlijn te komen, maar dat is volgens Eigen Huis niet voldoende.

De oorzaak van de verschillen blijft volgens de vereniging volkomen onduidelijk. Huiseigenaren ervaren de situatie als onrechtvaardig. �De richtlijn van het kabinet mag niet vrijblijvend zijn, maar moet als dwingende regeling aan alle gemeenten worden opgelegd. Alleen op die manier wordt inzicht verkregen in de kosten- en prestatieverschillen van gemeenten.�

Uit een steekproef die Eigen Huis hield onder veertig gemeenten, komt Rijnwoude als duurste naar voren. Een vergunning voor een dakkapel kost daar 479 euro. Het landelijk gemiddelde van de legeskosten voor een bouwwerk van 10.000 euro is 220 euro. Tweede op de ranglijst is Rotterdam met 360 euro. Andere gemeenten rekenen aanzienlijk minder. Den Haag vraagt 112 euro en Albrandswaard 101 euro.

In Rijnwoude rinkelt de kassa niet alleen bij de aanvraag voor een zogenoemde lichte bouwvergunning. Voor een woning met een aanneemsom van 130.000 euro rekent deze gemeente met ruim 5700 euro wederom het hoogste tarief. Dat is bijna het dubbele van het landelijk gemiddelde, dat op 2928 euro ligt en drie keer zoveel als de goedkoopste gemeenten. Terneuzen en Bergschenhoek zijn in dit geval de minst dure gemeenten. Zij berekenen rond 1900 euro.

Uit het onderzoek van Eigen Huis blijkt dat niet alleen huiseigenaren moeite hebben met de rekenmethode voor leges. Het jargon in de gemeenteverordeningen is zo ingewikkeld dat ambtenaren soms zelf stranden in tegenstrijdigheden. Toen de vereniging legesberekeningen ter verificatie voorlegde aan de betreffende gemeenten, ontstonden discussies omdat de vereniging een foutieve rekenmethode zou hebben gebruikt. Uiteindelijk bleek Eigen Huis het bij het rechte eind te hebben, zo meldt de organisatie.

De vereniging heeft niet alleen slecht nieuws te melden. Vergeleken met 2005 daalden de legeskosten in Den Haag in 2006 met bijna 55 procent en in Amstelveen liepen de tarieven terug met gemiddeld 50 procent. In Noordwijk en Tholen daalden de kosten met respectievelijk 22 en 10 procent.

Het goede nieuws wordt echter getemperd doordat in andere gemeenten de legeskosten omhoog schoten. Zo is de prijs voor een bouwvergunning in Pijnacker Nootdorp in 2006 met 18 procent gestegen. In Groningen ging de prijs met bijna 13 procent omhoog en in Sittard-Geleen, Sliedrecht en Etten-Leur groeiden de legeskosten dit jaar met respectievelijk 6 procent, 3 procent en ruim 2 procent.

Reageer op dit artikel