nieuws

Corio tuigt in Turkijenieuwe thuismarkt op

bouwbreed Premium

– Vastgoedbelegger Corio heeft serieuze uitbreidingsplannen in Turkije. Het land moet de vijfde thuismarkt vormen van de vastgoedonderneming uit Utrecht. De groei in Turkije zal vooral komen uit investeringen in nieuwe winkelcentra, omdat de overname van bestaande panden te veel kost.

Dat heeft bestuursvoorzitter Jan de Kreij van Corio gisteren gezegd in een toelichting op de halfjaarcijfers. “Wij zijn positief over Turkije, en dan met name over grote steden als Istanbul en Ankara. Ik kijk niet zozeer naar steden waar de toeristenindustrie zich concentreert.”
Corio heeft in het voorjaar van 2005 voor 200 miljoen dollar een minderheidsbelang gekocht in Akmerkez, een winkelcentrum in Istanbul. Voor verdere uitbreiding in Turkije kijkt De Kreij naar soortgelijke constructies: “De eerstkomende drie tot vier jaar doen wij het samen met partners.”
Corio wil in die periode nog zo’n 300 miljoen dollar investeren in het nieuwe land. Als dat een succes wordt, zal Corio waarschijnlijk een eigen organisatie optuigen in Turkije.
De vier bestaande kernlanden van Corio zijn Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje. Binnen die groep speelt Nederland een hoofdrol. De thuisbasis van Corio beslaat de helft van de vastgoedportefeuille.
De vastgoedonderneming uit Utrecht heeft het afgelopen halfjaar een nettowinst geboekt van 268,3 miljoen euro. Dat is ruim drie vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het nettoresultaat werd gestuwd door de herwaardering van vastgoed, dat voor meer geld in de boeken kwam te staan. Het directe beleggingsresultaat kwam 1,5 procent lager uit op 98,9 miljoen euro.
Herwaarderingen zorgden er voor dat de panden van Corio in de eerste jaarhelft 194,3 miljoen euro meer waard werden. “We zien de positieve houding van consumenten terug: ze geven weer geld uit”,
aldus De Kreij. “Dat betekent dat we meer tevreden ondernemers in
onze winkelcentra hebben. En dat leidt tot een hogere bezettingsgraad, betere herwaarderingen en indexatie van de huren.”
Winkels
Vooral de winkelruimtes die Corio exploiteert, hebben bijgedragen aan het herwaarderingsresultaat. Verkoopwinsten meegerekend leverden de winkels 161,4 miljoen euro van het herwaarderingsresultaat. Vier vijfde van de 175 panden die Corio bezit, zijn winkels. Mede door de herwaardering werd de gehele vastgoedportefeuille van Corio het afgelopen halfjaar 6,4 procent meer waard tot 4,8 miljard euro.
Corio herhaalde bij de presentatie van de winstcijfers zijn prognose voor heel 2006. De vastgoedonderneming gaat ervan uit dat het directe resultaat dit jaar licht zal dalen. Het directe resultaat is het bedrag dat Corio verdient met de exploitatie van vastgoed.
De daling wordt onder meer veroorzaakt doordat Corio bezig is met de verkoop van vastgoed dat niet in de portefeuille past. Daardoor dalen de huurinkomsten. Daarnaast kampt de vastgoedbelegger met vertragingen, waardoor de eerste nieuwe panden pas volgend jaar worden opgeleverd. Hogere kosten vormen een derde oorzaak van de lichte winstdaling.

Reageer op dit artikel