nieuws

Bouw: onvoldoende kracht om te vernieuwen

bouwbreed Premium

den haag – De bouwnijverheid mist de kracht om noodzakelijke vernieuwingen door te voeren. Dit heeft een funeste uitwerking op de concurrentie- en marktpositie van bouwbedrijven.

Dat blijkt uit Waardepatronen in de bouw, een onderzoek van Van Spaendonck Management Consultants.

Volgens het onderzoek is de innovatiekracht van de bouwsector eenderde tot de helft lager dan bij industriële bedrijfstakken in het algemeen. “De cultuur in de bouw, ook wel het mentale model van de bouwsector genoemd, staat innovatie in de weg.”

Zo zou het streven naar efficiency en kostenreductie moeten worden vervangen door meer aandacht voor de wensen van de klant. Bovendien moeten aannemers het uitblijven van innovaties niet verklaren door te wijzen op de noodzaak van prijsconcurrentie of de beperkingen die worden opgelegd door wet- en regelgeving. Ze moeten juist onderzoeken hoe ze prijsconcurrentie kunnen omzeilen door betere producten te leveren. Trouwens, constateert het onderzoek, prijsconcurrentie leidt niet altijd tot de laagste kosten.

Een andere hinderpaal is het gebrek aan standaardisering binnen het bouwproces. Volgens Waardepatronen in de bouw is elk bouwproject weliswaar uniek, maar dat neemt niet weg dat in 70 tot 90 procent van de gevallen veel overeenkomsten zijn. “Enige vorm van standaardisatie zou hier de efficiëntie en het rendement ten goede komen”, aldus Waardepatronen in de bouw.

Van Spaendonck pleit voor sterke verbetering van coördinatie en verlaging van faalkosten. Om dat te bereiken moeten de partijen binnen het bouwproces meer samenwerken.

Toeleveranciers

Voor bouwtoeleveranciers is alliantievorming zelfs een noodzaak om te overleven, stelt het bureau.

“Bouwbedrijven willen inspelen op de maatwerkbehoeften van hun afnemers”, zo licht de organisatie toe. “Ze eisen van toeleveranciers in toenemende mate op maat gesneden producten, die continu moeten worden aangepast en vernieuwd.”. Deze innovatiedruk leidt ertoe dat de bouwmaterialenhandel meer aan onderzoek moet doen, waardoor minder winst wordt gemaakt. Van Spaendonck adviseert daarom de krachten te bundelen waardoor dit onderdeel van de bedrijfstak kan innoveren zonder hoge kosten te maken.

De organisatie wijst er op dat de spelers in de bouw gevangen lijken te zitten in een werkelijkheid die ze zelf hebben gemaakt. Om deze luchtballon door te prikken is het nodig inzicht te krijgen in de behoeften van onder meer opdrachtgevers. Ondernemers die erin slagen de behoeften te doorgronden, kunnen een leidende rol gaan spelen in het proces dat een meer innoverende bouwnijverheid tot gevolg moet hebben.

Reageer op dit artikel