nieuws

Borne staat gedupeerden met raad en daad terzijde

bouwbreed Premium

borne – Borne inventariseert de problemen waarmee 55 kavelkopers worden geconfronteerd, de Raad van State het bestemmingsplan van de woonwijk Bornsche Maten heeft vernietigd.

De gemeente helpt toekomstige bewoners met vragen over noodhuisvesting en onkosten die gemaakt worden. Tientallen mensen hebben al gebruik gemaakt van de door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst.

Borne benadrukt dat het nog weinig zin heeft om in dit stadium de gemeente aansprakelijk te stellen voor planschade. Er zijn ook nog geen claims binnengekomen van kavelkopers of aannemers, aldus de woordvoerder. “Op het eerste oog heeft de gemeente geen fouten gemaakt bij het samenstellen van het bestemmingsplan. Maar dat moet juridisch nog worden uitgezocht”.

De kavelkopers worden eerst geholpen met praktische problemen. “Natuurlijk kunnen ze bij ons aankloppen over financiële consequenties, maar het merendeel van de mensen kan ons geen overzicht tonen van kosten die ze moeten maken. Dat komt later.”

De vertraging voor de kavelkopers duurt maximaal tot november, verwacht de gemeentelijk woordvoerder. Vanaf dat moment kunnen weer bouwvergunningen worden verleend. Een nieuw goedkeuringsbesluit van de provincie over het bestemmingsplan Bornsche Maten wordt in september verwacht.

De Raad van State vernietigde het bestemmingsplan omdat de provincie de consequenties van het plan voor flora en fauna onvoldoende had onderbouwd. Daarnaast stelde het rechtscollege vast dat woningbouw binnen de hindercirkel van een boomkwekerij was gepland. De provincie verwacht deze �missers� snel te herstellen.

Reageer op dit artikel