nieuws

Amsterdam pakt leegstand kantoren aan

bouwbreed Premium

AMSTERDAM – De gemeente Amsterdam gaat de schrikbarend hoge leegstand van kantoren in de stad aanpakken. Deels zal dit gebeuren door nieuwbouw op een laag pitje te zetten. De prestigieuze Zuidas zal echter worden ontzien.

AMSTERDAM – De gemeente Amsterdam gaat de schrikbarend hoge leegstand van kantoren in de stad aanpakken. Deels zal dit gebeuren door nieuwbouw op een laag pitje te zetten. De prestigieuze Zuidas zal echter worden ontzien.

De gemeente begint op 1 oktober met een �kantorenloods� die het gebruik van leegstaande kantoorgebouwen versnelt. Daarbij kan het gaan om het verbouwen van kantoren tot woningen of appartementen of om het huisvesten van kunst, cultuur of onderwijs in leegstaande kantoorgebouwen, zo maakte de gemeente gisteren bekend.

Begin dit jaar stond liefst 18,5 procent van de kantoren in de hoofdstad leeg. Volgens de gemeente wordt een leegstand tussen 5 en 8 procent als gezonde frictieleegstand gezien. Dat percentage kan nog oplopen als gevolg van de vele geplande nieuwbouw in de hoofdstad.

Daarom stelt de gemeente niet alleen de kantorenloods in, maar bereidt ook maatregelen voor om het geplande aanbod van kantoren terug te brengen. Het gaat vooral om het schrappen van kantoren uit nieuwbouwplannen.

De nieuwbouw op de prestigieuze Zuidas heeft daarvan geen last, liet een woordvoerder weten. �Vooral de kantoren in het goedkope en middeldure segment hebben te kampen met leegstand. In het duurdere segment, zoals de Zuidas, is voldoende vraag naar kantoorruimte.� De gemeente trekt 100.000 euro uit voor de kantorenloods. Het initiatief voor het vinden van een andere bestemming voor kantoren ligt volgens de gemeente in eerste instantie bij de eigenaren, beleggers en projectontwikkelaars. De kantorenloods zal partijen ook actief benaderen om met voorstellen te komen. Verder ondersteunt hij partijen bij het doorvoeren van wijzigingen in bestemmingsplannen en het regelen van de benodigde vergunningen. Daar zit volgens marktpartijen in Amsterdam maar al te vaak de kneep. Enkele jaren geleden is voor de binnenstad beleid op dit gebied geformuleerd, die de omzetting van kantoren naar woonruimte behoorlijk frustreert. Zo mag bijvoorbeeld kantoorruimte van meer dan 1000 vierkante meter niet worden omgebouwd tot woonruimte.

Een probleem met juist die binnenstedelijke panden is voorts dat ondanks al het goed bedoelde beleid, de bereikbaarheid nog steeds slecht is. Ook de aanpassing van bestemmingsplannen duurt maar al te vaak veel te lang. Als de kantorenloods daar iets aan kan doen, is er kans op succes, denken de marktpartijen. De gemeente Amsterdam stelde in 1994 al een �stadsloods� in om �onorthodoxe en niet-reguliere� initiatieven te begeleiden bij het vinden van geschikte huisvesting. Het gaat dan vooral om organisaties op het gebied van religie, kunst, cultuur en onderwijs die een betaalbare ruimte zoeken.

De kantorenloods gaat intensief samenwerken met deze stadsloods.

Reageer op dit artikel