nieuws

VROM-Inspectie berispt gemeente Heerde

bouwbreed Premium

den haag – De gemeente Heerde voert de VROM-taken niet goed uit. Dit blijkt uit een onderzoek begin dit jaar naar de gemeente door de VROM-Inspectie.

Zo scoort de gemeente op de gebieden bouwen en ruimtelijke ordening op de meeste wettelijke taken een onvoldoende. Een voorbeeld daarvan is dat de gemeenteambtenaren de bouwvergunningen slecht aan het Bouwbesluit toetsen. Ook de sloopvergunningverlening – zoals asbest verwijderen bij de sloop van bouwwerken – en het toezicht daarop is niet goed genoeg. Verder blijken de gemeentelijke bestemmingsplannen te zijn verouderd.

De inspectiedienst heeft de slechte resultaten inmiddels besproken met de burgemeester en wethouders van Heerde. De gemeente moet de inspectiedienst snel laten weten hoe zij de aanbevelingen en verbeterpunten gaan oppakken. De VROM-Inspectie zal de uitvoering van de afspraken een jaar lang volgen.

Onlangs pleitte een Kamermeerderheid ervoor gemeenten die slecht op hun handhavingstaken scoren, zoals Heerde, aan de schandpaal te nagelen. Op deze manier zou er meer druk op de bestuurders worden uitgeoefend om hier wel goed werk van te maken, zei de partij. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is het hier absoluut niet mee eens.

Heerde doet het overigens beter bij de milieutaken (bijvoorbeeld de controle van de naleving van milieuvergunningen), zo blijkt uit het onderzoek.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de VROM-regelgeving. De VROM-Inspectie treedt hierbij niet alleen op als handhaver van de VROM-regels, maar bevordert ook de naleving door structurele problemen op te sporen en in overleg met gemeente op te lossen. Op deze manier wil de inspectiedienst het beleid op deze terreinen verbeteren of aanscherpen.

Reageer op dit artikel