nieuws

UWV trekt groot aantal sancties in

bouwbreed

landgraaf – Machteloosheid en frustratie. Die gevoelens overheersten bij aannemersbedrijf Jongen toen het een sanctie van het UWV kreeg opgelegd. Jongen zou niet genoeg hebben gedaan om een zieke medewerker weer aan het werk te helpen. Het bedrijf moest van het UWV zes maanden loon doorbetalen. Volkomen onterecht, vindt zowel Jongen als arbodienst.

De 36-jarige uitvoerder van Jongen kwam in 2002 met rugklachten thuis te zitten. “Zodra duidelijk was dat de ziekteperiode wellicht langer zou worden, hebben wij hem aangemeld bij reïntegratiebureau Top Care”, verklaart Jan Soomers, hoofd personeelszaken bij Jongen. Al snel bleek dat de man leed aan een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. “Na een jaar werd hij voor 100 procent afgekeurd. Maar toen kregen wij een brief van het UWV waarin ons werd medegedeeld dat wij onvoldoende inspanningen hadden verricht hem weer aan het werk te helpen. We zouden nog vier maanden zijn loon moeten doorbetalen.”

Na vier maanden volgde een tweede brief van het UWV: Jongen zou nog steeds niet genoeg hebben gedaan om �de restcapaciteit van de betrokkene te benutten�. “Toen kregen we er nog twee maanden bij. Onbegrijpelijk”, reageert Soomers. “Terwijl wij precies volgens de regels hebben gehandeld.”

Hoger beroep

Arbodienst Commit tekende namens Jongen bij de Centrale Raad van Beroep hoger beroep aan tegen de sanctie van het UWV. Het is niet de enige zaak; sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter behandelde Commit zo�n 150 dossiers met vergelijkbare situaties. Het gaat Commit hierbij vooral om de manier waarop het UWV de sancties oplegt. “Wij betwisten absoluut niet dat een sanctie soms op z�n plaats is, maar die minimale termijn van vier maanden die het UWV hanteert, klopt gewoon niet”, benadrukt juriste Monique Mollee van Commit. “Volgens de wet moet de sanctie zijn gebaseerd op de individuele bedrijfssituatie. Standaard uitgaan van vier maanden, is ook niet redelijk.”

Tevreden constateert Mollee dat het UWV inmiddels op grote schaal sancties aan het intrekken is. “Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

Bij werkgevers waar de sanctie door het UWV is ingetrokken, blijft vaak het probleem bestaan van de vergoeding die zij ten onrechte hebben betaald. “Het UWV zegt tegen werkgevers: verhaal de geleden schade maar op je werknemer. De instantie vindt namelijk dat er geen verband is tussen het opleggen van de sanctie en het feit dat het loon wordt doorbetaald. Terwijl dat verband er natuurlijk juist wél is”, weerlegt Mollee.

Een woordvoerder van het UWV laat weten dat de uitkeringsinstantie inmiddels zijn beleid op het gebied van de sancties heeft aangepast. “Vroeger moesten wij binnen drie maanden beoordelen of een werknemer voor een vervolguitkering in aanmerking kwam”, legt de woordvoerder uit. “In augustus 2004 is dit veranderd. Nu laten we de sanctie afhangen van de tijd die een werkgever nodig heeft om aan te tonen dat hij wél genoeg heeft gedaan aan reïntegratie.”

Het UWV bevestigt dat een groot aantal sancties is ingetrokken.

Reageer op dit artikel