nieuws

Struyk Verwo koploper in race om veiligheid

bouwbreed Premium

oosterhout – Struyk Verwo strijdt tegen onveilige situaties op de werkvloer. En met succes, getuigen de dalende verzuimcijfers van de betonwarenproducent. “Het zou goed zijn als ons voorbeeld wordt gevolgd in de sector.”

Veiligheidsmanager Leon Baaten van Struyk Verwo Infra trekt een overzichtje met de ongevallen- en verzuimcijfers uit de kast. “Kijk”, zegt hij, “in heel 2005 telde de groep 29 ongevallen en ruim 400 verzuimdagen. Over de eerste vijf maanden van dit jaar staat de teller op 10 ongelukken en 54 verzuimdagen. Het aantal ongevallen daalt dus al behoorlijk. Maar ook de ernst van de ongelukken neemt af.”

Oorzaak van de daling: een verregaand veiligheidsbeleid dat doorgevoerd werd op last van het moederbedrijf van Struyk Verwo, CRH. Het Ierse bouwmaterialenconcern trok na de overname van de Nederlandse betonproductenfabrikant de veiligheidsriemen stevig aan. “Wij hielden ons vroeger ook wel bezig met veiligheid, maar niet zo intensief als nu”, geeft Baaten ruiterlijk toe. Hij begrijpt wel dat CRH prat gaat op lage ongevallencijfers. De multinational is wereldwijd actief en wordt, zeker in de Verenigde Staten, steeds vaker afgerekend op zijn veiligheidsbeleid.

“Opdrachtgevers, maar ook beleggers kijken kritisch als een bedrijf niet goed scoort op het punt van veiligheid. In Amerika bestaat bovendien altijd het gevaar van claims. Een werknemer kan gigantische bedragen eisen na een ongeluk op het werk. In Nederland zie je dat gelukkig nog niet. Maar CRH heeft besloten een lijn te trekken. Dat betekent dat de bestrijding van onveiligheid ook hier tot prioriteit is verheven.”

De slag bij Struyk Verwo begon in 2004 met de vergroting van de veiligheid rond machines en installaties.

“Eerst zijn alle knelpunten in kaart gebracht”, vertelt Baaten. “Aan de hand daarvan is begonnen met het wegwerken van de meest gevaarlijke situaties. Zo zijn bijvoorbeeld machines omgeven door hekwerken met elektronische beveiliging. Wanneer er nu iemand binnen de hekken komt, valt de machine automatische stil.”

Binnen drie jaar, de looptijd van het project, moeten alle risico�s zijn weggenomen. Dus ook de kleinere, benadrukt de veiligheidsman. “Daar zijn we nu hard mee bezig in de verschillende vestigingen. Voor het personeel is dat niet altijd even makkelijk. Het is voor hen in sommige gevallen moeilijker geworden om een machine te bedienen. Maar we zullen door die zure appel heen moeten.”

Voor alle machines zijn inmiddels ook veiligheidsinstructies op papier gezet. Werknemers kunnen daardoor met behulp van één A4-tje zien hoe bijvoorbeeld een tegelpers moet worden schoongemaakt zonder dat ze daarbij gevaar lopen. Tevens zijn de CE-markeringen van alle installaties geïnspecteerd. Niet zelden bleek de markering niet de lading te dekken. Ook dat wordt aangepast. De machines kunnen nog zo veilig zijn, als de bedieners ervan gaan stunten, kan het toch ernstig mis gaan. Daarom is een bewustwordingscampagne opgezet. “Iedereen zal worden geschoold in bewust veilig werken”, zegt Baaten. “De fabrieksarbeiders maar dus ook de directeuren en managers.”

De business-directeuren gaan zelfs als eerste op cursus. “De leiding heeft een belangrijke rol in het bevorderen van de veiligheid op de werkvloer. Ze wordt er ook op beoordeeld én afgerekend. Dus we beginnen bij de directeuren. Zij moeten achter het beleid staan. Als zij een oogje dichtknijpen of de productie prevaleren boven veiligheid, slagen we niet in onze missie.”

DuPont Safety Resources, de veiligheidstak van de chemiereus, is ingehuurd om het bewustwordingsproject te begeleiden. “Dat is niet goedkoop, maar zij hebben zoveel ervaring en kennis in huis. Daar kunnen we veel van leren.”

De totale kostenpost van het vernieuwde veiligheidsbeleid bedragen 4 tot 6 miljoen euro. Een bedrag dat niet zomaar is terugverdiend, weet ook Baaten. “Er is best wel over dat bedrag gemorreld in de organisatie. De rendementen in de beton staan onder druk. Dan kom je in een soort spagaat: je moet op kosten letten, maar tegelijk fors investeren in veiligheid.”

Baaten denkt dat bedrijven er op den duur niet aan ontkomen om te investeren in veiligheid. Simpelweg omdat opdrachtgevers dat zullen verlangen. “Wij behoren tot de koplopers in de branche. Maar we hopen eigenlijk dat andere bedrijven ons voorbeeld zullen volgen en meegaan. Voor het imago van de sector zou het in ieder geval goed zijn.”

�Iedereen zal worden geschoold in bewust veilig werken�

Reageer op dit artikel