nieuws

Pleidooi voor samenhang nieuwbouw

bouwbreed

arnhem – Er moet meer ruimtelijke samenhang komen tussen de nieuwbouwplannen in Arnhem, Elst en Nijmegen. Dat is de mening van Jaap Modder, voorzitter van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Om meer samenhang te creëren wil hij een ontwerpatelier in het leven roepen.

In een dergelijk atelier moeten deskundigen en bestuurders zitting hebben. Modder bespreekt zijn voorstel op 14 september met (nu nog demissionair) minister Dekker van het ministerie van VROM.

Het landelijk gebied tussen de Rijn en de Waal verstedelijkt steeds meer door de bouw van drie Vinex-locaties bij Arnhem, Elst en Nijmegen.

In 2010 zullen er in dat gebied in totaal 160.000 mensen wonen. Om te voorkomen dat de nieuwe woonwijken gebieden op zich blijven, wil Modder een ontwerpatelier instellen waarin landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en bestuurders zijn vertegenwoordigd.

Afzonderlijk

“Op dit moment worden de bouwplannen gemaakt door de betrokken gemeenten afzonderlijk. Dat doen ze goed, maar ze zijn alleen met hun eigen plannen bezig. We willen ze juist meer met elkaars plannen confronteren om op deze manier bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit en samenhang in het gebied”, legt Modder de achterliggende gedachte van zijn plan uit.

De voorzitter van de Stadsregio benadrukt dat het niet de bedoeling is bestaande bouwplannen te veranderen. Volgens hem moeten de ideeën die totstandkomen in het ontwerpatelier juist een aanvulling vormen op die plannen.

Doorstroming

Modder noemt de doorstroming van het verkeer in het gebied als één van de thema�s waar de deskundigen zich over zouden kunnen buigen.

Het atelier wordt in de plannen van Jaap Modder gekenmerkt door een hoge bestuurlijke betrokkenheid en sturing. Naast landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen zal het ministerie van VROM ook deel uitmaken van het ontwerpatelier.

“Ik zal er geen geheim van maken dat we hiermee de betrokkenheid van het ministerie bij de bouwplannen en de financiering willen vergroten”, verklaart Modder.

Reageer op dit artikel