nieuws

Opzet spoedwet Wegverbreding procedureel in orde

bouwbreed Premium

den haag – De spoedwet Wegverbreding, die een versnelde aanleg van spitsstroken mogelijk maakt, zit procedureel goed in elkaar. Dat de wet weinig effectief is heeft louter met externe factoren te maken.

Dat blijkt uit de evaluatie spoedwet Wegverbreding die door minister Peijs (verkeer) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit Nijmegen constateren in het rapport dat er in principe prima met de tijdelijke wet gewerkt kan worden. Grote winst is de verkorting van de procedures en vooral het feit dat op voorhand slechts een projectvariant op tafel ligt. Dit laatste voorkomt tijdrovende onderzoeken naar en inspraak over alternatieven.

De onderzoekers zijn zo te spreken over deze opzet dat ze voorstellen de werkwijze waar mogelijk ook bij de verkorte procedure van de tracéwet toe te passen. Daarbij moet vooral worden gekeken naar de mogelijkheden om na een verkenningsfase slechts een variant in procedure te brengen.

De tijdelijke spoedwet Wegverbreding werd in 2003 nog onder de toenmalige verkeersminister De Boer ingevoerd. De Boer wilde met een snelle uitbreiding van de wegen eenderde van de files laten verdwijnen.

Peijs pakte het fileplan ZSM (Zichtbaar-Slim-Meetbaar) op en maakte na haar aantreden bekend op basis van de spoedwet tot 2007 33 spitsstroken met een totale lengte van ruim 310 kilometer te willen aanleggen.

Struikelblok

Uit de evaluatie valt op te maken dat de wet op zich daarvoor geen obstakel is. De onderzoekers bevestigen echter nog eens dat de Europese richtlijn voor de luchtkwaliteit het grote struikelblok is voor de effectiviteit van de wet.

De vertraging trad al kort na de inwerkingtreding van de wet in toen in het voorjaar 2004 de Raad van State op basis van de luchtnormen een stokje stak voor de ingebruikname van de spitsstrook bij de A1 Hoevelaken-Barneveld. Kort daarop sneuvelde ook de geplande wegverbreding bij A2 Vught-Ekkerswijer.

Inmiddels is duidelijk dat het op zijn minst tot 2010, drie jaar later dan gepland, duurt voordat de 33 projecten zijn gerealiseerd. Vijf spitsstroken zijn inmiddels klaar en in gebruik, nog eens vijf wegverbredingen staan voor dit jaar op de rol.

In een brief aan de Kamer meldde Peijs onlangs nog dat ze eind 2007 150 kilometer van de beoogde 310 kilometer hoopt te hebben aangelegd. De vertraging zit vooral in de aanvullende onderzoeken die nodig zijn om de gevolgen voor de luchtkwaliteit in kaart te brengen.

Een kwart van de geplande spitsstroken veroorzaakt echter zoveel luchtvervuiling dat uitvoering voorlopig onhaalbaar is. Alleen de nieuwe wet luchtkwaliteit die volgend jaar moet ingaan biedt voor deze stroken wellicht soelaas.

Reageer op dit artikel