nieuws

Open universiteit onderzoekt mijnwater

bouwbreed

den haag – De Open Universiteit (OU) onderzoekt of mijnwater kan worden gebruikt voor het koelen en verwarmen van bestaande gebouwen.

Het onderzoek wordt bekostigd uit een subsidie van 37.000 euro uit de pot van Senter Novem van het ministerie van Economische Zaken. De onderzoekers richten zich in de eerste plaats op de gebouwen van de OU-campus in Heerlen. Daarnaast wordt in de haalbaarheidsstudie bekeken of ook de Hogeschool Zuyd, het Sintermeercollege en het Arcuscollege hun voordeel kunnen doen met het gebruik van mijnwater als energiebron.

“Wanneer de haalbaarheidsstudie positief is, zal de Open Universiteit subsidie aanvragen voor de benodigde infrastructurele investering als gevolg van het toepassen van mijnwater”, aldus een toelichting van de Open Universiteit.

Het onderzoek sluit aan bij een Europees Mijnwaterproject waarvoor de Europese Unie ruim 10 miljoen euro heeft uitgetrokken. “Dit project wordt gezien als een belangrijk transnationaal voorbeeldproject met belang en uitstraling voor andere voormalige mijnterreinen in Noordwest Europa”, aldus een toelichting.

Energie-exploitatie

In het project werken vijf partijen samen. Het gaat om de gemeente Heerlen, de gemeente Midlothian (Schotland), Weller Wonen (Heerlen), Netwerk voor Omgevingskwaliteit (NOK, Gouda) en de Britse organisatie Building Research Establishment (BRE).

Voor wat betreft de economische haalbaarheid wordt gekeken naar de mogelijkheden een energie-exploitatiemodel op te zetten. Verder wordt een schatting gemaakt van de kosten voor de energie-infrastructuur. Ten slotte wordt onderzocht of het oprichten van een energie-exploitatiemaatschappij enig perspectief biedt.

“De technische haalbaarheid omvat onder andere het geologisch onderzoeken van de ondergrond naar beschikbare volumes en temperaturen mijnwater van de concessie van de Oranje Nassau I, III en mogelijk II”, zo maakt de Open Universiteit bekend. “Daarnaast worden de mogelijkheden in kaart gebracht voor aansluiting op de nu in voorbereiding zijnde mijnwaterinfrastructuur voor de locaties Heerlerheide Centrum en Stadspark Oranje Nassau in Heerlen.”

Zowel Heerlen als Midlothian spelen een hoofdrol in het onderzoek omdat in beide gemeenten wordt geboord naar mijnwater dat gebruikt kan worden voor het verwarmen en koelen van nieuwbouw (woningen, een zorgcomplex, scholen en openbare gebouwen).

Omdat de OU-campus in de nabijheid ligt van de vroegere mijn Oranje Nassau 1 is deze geschikt om als testzone te fungeren. Los van de nabijheid van de voormalige mijn staat duurzame ontwikkeling bij de Open Universiteit hoog in het vaandel.

Zo was de onderwijsinstelling in 2005 samen met de Hogeschool Zuyd initiatiefnemer van het Regional Centre of Expertise (RCE) Rhine Meuse. Dit is een samenwerkingsverband van bedrijven en (kennis)instellingen in de Euregio Maas-Rijn. Het verzamelt kennis op het gebied van duurzame ontwikkeling in de regio en maakt deze toegankelijk voor derden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels