nieuws

Machine kan straatmaker behoeden voor boete Arbeidsinspectie

bouwbreed

s-graveland – De toenemende aandacht van de Arbeidsinspectie op de straatmaker kost geld als de straatmaker meer tilt dan wat de arbowet toestaat. Vacuümgereedschap voorkomt dat hij zich in meer dan één opzicht vertilt, garandeert Cor Osendarp directeur/eigenaar van vacuümspecialist WOS uit s-Graveland.

Investeren in vacuümgereedschap loont alleszins, rekent Osendarp voor: straatmakers die trottoirbanden nog met de hand tillen, lopen kans op een boete van 3000 euro. En dat is niet het enige financiële nadeel: wie geen tilgereedschap bij zich heeft om bestratingsmaterialen van meer dan 25 kilo te plaatsen, wordt van het werk gestuurd. Steeds meer opdrachtgevers stellen in hun aanbesteding mechanische bestrating verplicht. Dat is bijvoorbeeld het geval in Almere. Die gemeente past het ontwerp van het werk ook aan de kenmerken van het mechanische straatwerk aan.

Dat is niet overal het geval, weet Osendarp. Ontwerpers blijken niet altijd op de hoogte van de (on)mogelijkheden van mechanisch bestraten. Patronen met een veelheid aan details uit telkens andere materialen zijn niet altijd makkelijk mechanisch te leggen; niet in de laatste plaats omdat de leverancier de stenen soms anders op een pallet tast dan volgens de specificaties van het gereedschap moet. Er blijven altijd wel hoeken over die de straatmaker met de hand moet afmaken. Met het gevaar dat een controleur de uitvoering op grond van de arboregels afkeurt en een boete uitschrijft. De praktijk leert dat straatmakers niet zelden letterlijk voor dag en dauw ongezien zware elementen plaatsen en de details in de loop van de dag afwerken.

Mechanisch bestraten komt pas goed op gang zodra de hele keten eraan meewerkt, benadrukt Osendarp. In het ideale geval maakt één en dezelfde aannemer de onderbaan en verlegt materialen die hijzelf heeft ingekocht. In de praktijk komt dat nog (te) weinig voor: vaak is er wel één hoofdaannemer maar die besteedt de deeltaken uit aan verschillende partijen die dat elk op hun eigen manier uitvoeren. Dat kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld de afwerking van de onderbaan niet geschikt blijkt voor het bestratingsmateriaal en de materialen niet op de gewenste manier worden geleverd. En bij het verwerken blijkt het materiaal soms te poreus om met vacuüm te verleggen.

De kans op dat laatste blijft beperkt door in het aggregaat een vacuümpomp met een meer dan ruime capaciteit te monteren. WOS gebruikt een pomp die standaard 350 kubieke meter lucht per uur verplaatst en daarmee nagenoeg elke kwaliteit bestratingsmateriaal kan verleggen.

Voor materiaal van een uniform goede kwaliteit volstaat daarentegen een pomp met 100 kubieke meter capaciteit. Met die combinatie kan de straatmaker per dag makkelijk zo�n 600 vierkante meter mechanisch verleggen, becijfert Osendarp. Met �gewone� stenen is dat circa 340 vierkante meter. En een kraan maakt weer meer meters dan een specifieke bestratingsmachine. De laatste moet meer rijbewegingen maken om een pakket op te pakken en te verleggen.

De installatie van WOS bestaat uit een vacuümpomp en een klem., legt Osendarps compagnon Ewald van de Mortel uit. Straatmakers kunnen het aggregaat in een bestaande graafmachine laten inbouwen. Hij noemt werken met vacuüm �absoluut veilig�. Een terugslagventiel houdt de last vast zodra de pomp uitvalt. Ook zonder zo�n klep laat het systeem na een mankement een last op grond van natuurkundige principes niet meteen vallen. De machine kan dan ook voor ander werk dan alleen bestratingen worden gebruikt.

WOS adviseert een kraan met de gedachte dat een bestratingsmachine niet elke dag wordt gebruikt. Bedrijven die wel zo�n gespecialiseerde machine aanschaffen moeten die volgens hem vaak op te weinig vierkante meters afschrijven of werken onder de prijs om de machine maar vaak te kunnen gebruiken.

WOS bouwt meer dan alleen vacuümgereedschap voor straatmakers. Osendarp en Van de Mortel zeggen voor nagenoeg elke taak een zuignap met bijbehorende hulpconstructie te kunnen maken. Bijvoorbeeld voor het tegelijk verleggen en aantrillen van betonnen bedrijfsplaten, spoorplaten of overwegplaten.

Andere systemen vergemakkelijken de (de)montage van vangrail, verwijderen van asbestplaten en constructie van buisleidingen. Praktijkproeven leerden WOS dat het vacuümsysteem ook zonder problemen onder water werkt.

Reageer op dit artikel