nieuws

Kopgroep trekt herstel van bedrijventerrein

bouwbreed

haarlem – Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen is een taaie klus maar geen onmogelijke. Dat is de ervaring van de Noord-Hollandse gedeputeerde Hans Schipper. “Je moet een paar bedrijven zien mee te krijgen; als de rest ziet dat het werkt, breidt de groep vanzelf uit.”

Hij stelt tevreden vast dat de enorme opgave die er ligt eindelijk meer aandacht begint te krijgen, van onder meer het Ruimtelijk Planbureau en de VROM-Raad. Maar zowel bij gemeenten als Rijk zou de kwestie in zijn ogen nog wel meer prioriteit mogen krijgen.

“Goede voorbeelden moet je laten zien”, luidt voor Noord-Holland zijn praktische recept om de boel in beweging te krijgen. Bedrijven die in het begin al de kar mee willen trekken, zijn de witte raven. “Die verdienen alle steun.”

Een provinciale subsidie moet deelnemers over de streep trekken.

De Noord-Hollandse regeling voor �Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen in Noord-Holland�, kortweg de HIRB, begint na drie jaar vruchten af te werpen. In vier jaar tijd mag Schipper 23,5 miljoen uitdelen. Verwacht wordt dat andere partijen, waaronder de gemeenten, ook een duit in het zakje doen. Doel is het boeken van ruimtewinst, bevorderen van duurzaamheid, bestrijding van leegstand en verbetering van de infrastructuur, de veiligheid en het aangezicht.

Het geld dat de gedeputeerde in kas heeft, is maar een schijntje ten opzichte van de bedragen die nodig zijn. “Van de netto 7600 hectare bedrijventerrein in Noord-Holland, valt 2000 in de categorie verouderd. Voor een �lichte� herstructurering hiervan is 400 tot 600 miljoen euro nodig. Voor een zware wordt het gauw een factor tien of twintig meer.”

Niettemin is hij ervan overtuigd dat alle partijen er beter van kunnen worden. Maar eerst blijken goede resultaten te moeten worden geboekt om een grote groep mee te krijgen. “Het begint met een paar aanjagers, dat moeten wel volhouders zijn. Je zult een terrein dan geleidelijk vooruit zien gaan. Belangrijk is dat elke mijlpaal wordt gevierd. Want je moet alles doen om te zorgen dat ook anderen interesse gaan tonen.”

De vraag was drie jaar geleden of het zou werken. Inmiddels ziet Schipper de eerste resultaten, zoals op de Achtersluispolder te Zaanstad en Overdie in Alkmaar, en die vindt hij bemoedigend. Er wordt gewerkt aan een betere infrastructuur, opdat de toegankelijkheid en veiligheid toenemen. Verder is er aandacht voor de openbare ruimte, krijgen bedrijven steun om hun stek een beter aangezicht te geven en komt parkmanagement van de grond. Dat laatste vindt Schipper belangrijk, zowel voor nu als voor de toekomst. Want zo�n samenwerking van bedrijven kan een terrein vitaal houden. “Continuïteit wordt onderdeel van de exploitatie; zo voorkomt je dat over een tijd weer moet worden geherstructureerd.”

“Altijd tref je een aantal bedrijven aan die het niet kan schelen hoe hun omgeving er uitziet”, schetst hij een struikelblok. “Die vinden het wel goed zolang ze maar een lage prijs hoeven te betalen. Maar voor de meeste ondernemers is het niet prettig als de omgeving verloedert. Het wordt een reden voor vertrek.”

De neergang gaat sluipenderwijs, weet Schipper. Tot het er zo slecht uitziet dat het is om je voor te schamen. Snel heb je dan een hoop leegstand. Hij vergelijkt de situatie met de vroegere stadsvernieuwingsgebieden, waar een dergelijke ontwikkeling ook noopte tot ingrijpen.

Versukkeling

De revitalisering van oude terreinen is in zijn ogen hard nodig, al was het maar om te voorkomen dat telkens nieuwe terreinen in gebruik moeten worden genomen terwijl de oudere de versukkeling raken.

“Daarvoor is ruimte in Nederland te schaars. De bestaande terreinen zullen nooit in alle vraag kunnen voorzien. Herstructurering kan wel een forse ruimtewinst opleveren; we streven naar 15 procent.” Dat cijfer wordt meestal niet gehaald, omdat niet iedereen kan worden bewogen mee te werken. “Daardoor ben je met 11-12 procent al behoorlijk spekkoper.”

Naast ruimtewinst zijn bevordering van de duurzaamheid en kwaliteit belangrijke doelen. Dat geldt ook bij nieuwe terreinen. Een goed voorbeeld van zulke heden- én toekomstbestendige bouw vindt Schipper de bedrijvenlocatie Nieuw-Vennep Zuid.

Een nieuw terrein, dat vanuit een maagdelijke positie wordt opgebouwd. Onder een strak beeldkwaliteitsplan ontstaat een omgeving waarnaar de gedeputeerde likkebaardend kijkt: “Het oogt als een plaatje; of je door een park wandelt.”

De provincie treedt bij de herstructurering op als aanjager met een bescheiden budget. Samenwerking met andere partijen moet zorgen voor resultaat. Met ondernemersorganisaties en gemeenten, en zeker ook tussen gemeenten. Daar valt nog een wereld te winnen, meent hij.

“Gemeenten die op eigen houtje nieuwe bedrijventerreinen aanleggen, moeten zich realiseren dat de economie niet ophoudt bij de gemeentegrens. Maar in de praktijk valt het niet mee lokale wethouders zover te krijgen dat ze over die grens heenkijken.”

Reageer op dit artikel