nieuws

Is controle wel haalbaar?

bouwbreed

De recente gebeurtenissen rondom het Bos en Lommerplein houden de gemoederen goed bezig. Naast de relatief recente constructieve dramas zoals bij Van der Valk in Tiel, het toneeltorenincident in Hoorn, de Balkons in Maastricht en recent in Rotterdam, de bezwijkende daken bij wat extra sneeuwbelasting, etc. geeft dit toch wel aanleiding om de vraag te stellen of dit nu structureel is. En vervolgens, wat hangt er nog meer boven ons hoofd?

Natuurlijk staat elk schadegeval op zichzelf, maar wat ze toch gemeenschappelijk hebben is dat niet onmiddellijk duidelijk is wie de veroorzaker is. Is er een rekenfout gemaakt, is het de uitvoering, de gemeentelijke controle, een betonvlechter of is de regelgeving wellicht ontoereikend? Zelfs als het in eerste instantie heel duidelijk lijkt, duurt het vaak toch nog lang alvorens de rechter een conclusie trekt. Het bouwproces met in elkaar overlopende verantwoordelijkheden en onderlinge afhankelijkheden biedt kennelijk ruimte om steeds weer mist op te werpen. Ook in �Bos en Lommer� zal er nog wel wat gesteggel komen alvorens de schuldvraag duidelijk komt te liggen. Ook nu roept de aannemer al dat de gebrekkige wapening niet noodzakelijkerwijs ook een onveilige situatie oplevert. Het wordt al mistig in Amsterdam.

Is een bouwproces waarbij het zomaar kan gebeuren dat de wapening niet overeenkomt met hetgeen is voorschreven nog wel geloofwaardig? Het hoeft maar op één plek fout te gaan en het kan het begin van een drama zijn. En op het Bos en Lommerplein zit het volgens Intron op meerdere plaatsen fout. Er moet daar dus haast wel iets structurelers aan de hand zijn. Gelukkig is er op plaatsen ook te veel wapening gevonden, anders zou het bijna opzet lijken. Nu moet je eerder aan ondeskundigheid denken en dat zou me ook niet verwonderen als je naar het niveau op de bouwplaats kijkt.

Verder vraag je je af hoe zo�n controle nu zou moeten werken. Loopt er nu echt iemand per wapeningsstaafje de dikte op te meten en wordt ook de dekking gecheckt? En wordt dat overal gedaan of slechts steekproefsgewijs? Hoe controleer je met een schuifmaatje onderin een kist die door de vele bovenwapening al aan het zicht is ontrokken? Wat doet een controleur als blijkt dat het betonstorten al is begonnen en hij niet overal meer kan controleren? En als hij een vergissing aantreft, grijpt hij dan in en zo ja wordt er dan gerapporteerd of geïmproviseerd? O.K. sommigen zullen bij het controleren tot het gaatje gaan, maar doen ze dat ook wel allemaal? Als de bouw al controleert, waarom wordt dat dan niet gecommuniceerd. En dan bedoel ik niet het pronken met een ISO certificaat of zo. Dat zijn toch allemaal normale vragen die je je als mens stelt. Als je erover doordenkt ga je ook aan de bestaande voorraad twijfelen.

Mijn stelling is dat als je de complexiteit van het gangbare proces en de onderlinge afhankelijkheden van de projectpartners ziet, het m.i. onmogelijk is een foutloze bouw te realiseren. Daar zijn geen vaste projectoverschrijdende regels voor op te stellen, hooguit richtlijnen. Een waterdichte controle zou overigens ook tot verhoging van de kosten leiden en dat kunnen we niet meer betalen.

De enige remedie is om het proces totaal anders te structureren en de verantwoordelijkheden te ontrafelen. In de besprekingen over Slimbouwen heb ik daarover op deze plaats al wel vaker dingen gezegd. Het kan beter en toch concurrerend, maar dan moet je wel bereid zijn het proces integraal vanuit een preventiegedachte te herzien en niet curatief alleen de zwakke plekken aan te pakken.

Ondertussen zou het wellicht raadzaam zijn ook eens wat onverdachte bestaande gebouwen te controleren. Lijkt me toch goed voor het veiligheidsgevoel of�.? Je moet er niet aan denken.

Reageer op dit artikel