nieuws

Grote eensgezindheid over energiebesparing bouw

bouwbreed

den haag – Het op het verbeteren van de bestaande woningvoorraad gerichte plan Nederland Verbouwt moet worden uitgebreid met een energiebesparingsdoelstelling. Elco Brinkman van Bouwend Nederland en Frank van Loon van de Vereniging Eigen Huis hebben dit advies ingebracht als lid van het platform Energietransitie Gebouwde Omgeving onder voorzitterschap van Jan Terlouw.

Het vorig jaar aan minister Dekker (VROM) gepresenteerde rapport Nederland Verbouwt was een gezamenlijk initiatief van een aantal belangenorganisaties met naast de bouwers onder meer Eigen Huis, de NVM en VVE Belang. Aanleiding was de zorg over de dreigende achteruitgang van de kwaliteit van grote aantallen huizen door onvoldoende onderhoud en het uitblijven van investeringen.

Projectleider van dit initiatief bij Bouwend Nederland, ir. Paul Schumacher, denkt dat eigenaren en bewoners bij de aanpak van hun woning prima kunnen worden gemotiveerd om ook de energieprestatie te verbeteren. “Wij pleiten voor een benadering waarbij energiebesparing onderdeel is van de kwaliteitsverbetering. Je moet daarbij uitgaan van de wens van de particuliere gebruiker. Je kunt dan speciale aandacht geven aan energiebesparing. Bijvoorbeeld door hiervoor bij een verbouwing mogelijkheden aan te reiken en de voordelen duidelijk te maken.”

Binnen het platform leven veel ideeën. Op verzoek van de voorzitter heeft iedereen zijn huiswerk gedaan en op papier beknopt voorstellen ingebracht. De elf leden konden putten uit de rijke voorraad aan mogelijkheden en adviezen die in de loop der jaren her en der zijn ontwikkeld. Deze kunnen vervolgens worden gecombineerd, aangevuld en bewerkt tot politiek haalbare voorstellen. “De eensgezindheid is groot”, meldt secretaris Ernst Vuyk.

De ontwikkeling van beleid en van financieringsmogelijkheden voor de aanpak van de bestaande bebouwing is naar voren gekomen als speerpunt voor de plannen die worden uitgewerkt. Andere voorstellen waaraan wordt gewerkt, hebben betrekking op het stimuleren van slimme en energieneutrale bouwprojecten en de bestrijding van regelgeving die verdergaande maatregelen dan gebruikelijk in de weg zitten. Sterk leeft het idee om projecten op wijk- of buurtniveau van de grond te tillen. Een suggestie is dit met name op te pakken als onderdeel van de 56-wijkenaanpak voor de stedelijke vernieuwing. Want deze wijken worden toch al georganiseerd aangepakt.

Maar er leven ook verderreikende gedachten. Terlouw heeft een balletje opgeworpen over het gebruik van de overdrachtsbelasting als bron voor investeringen. Zo worden twee vliegen in één klap geslagen: een gehate belasting verdwijnt in zijn huidige vorm en er ontstaat een majeure stimulans om een eind te maken aan onnodig energieverbruik plus het uitvoeren van bouwklussen binnen het �witte� geldcircuit.

Een van de gangmakers van het project Energietransitie, Laurens Jan Brinkhorst, heeft het kabinet verlaten. Het platform Energietransitie Gebouwde Omgeving ziet hierin geen belemmering voor het ontwikkelen van voorstellen. Mochten er vervroegde verkiezingen aankomen, dan moet het tempo wellicht nog wat omhoog, meent Vuyk, opdat partijen in staat zullen zijn de adviezen te verwerken in hun programma�s.

Schumacher constateert tevreden: “Er gebeurt een heleboel, er zijn veel ideeën en veel partijen die er hun schouders onder zetten.”

Reageer op dit artikel