nieuws

Goederenspoorlijn IJzeren Rijn in 2015 heropend

bouwbreed Premium

den haag – De goederenspoorlijn IJzeren Rijn moet in 2015 definitief heropend zijn. Zowel België als Nederland denkt dat het haalbaar is over negen jaar de spoorverbinding over het gedeeltelijk vernieuwde tracé te reactiveren.

Minister Peijs (verkeer) die allerminst staat te trappelen om mee te werken aan de heropening van de oude goederenspoorlijn, heeft de Belgen toegezegd dat Nederland geld opzij gaat zetten voor het project. Nederland is op basis van de uitspraak van het Hof van Arbitrage gebonden te betalen voor het achterstallig onderhoud en de geplande omleiding bij Roermond. Ook draait Nederland op voor de helft van de kosten voor de aanleg van een tunnel onder het natuurgebied de Meinweg ten oosten van Roermond.

Peijs en de Belgische staatssecretaris Tuybens hebben vorige week besloten dat een commissie van onafhankelijk deskundigen zich gaat buigen over de precieze verdeling van de kosten voor heropening. Eerder schatte Peijs de totale kosten voor de heropening op 500 miljoen euro. Het grootste deel van de kosten komt volgens de minister voor rekening van de Belgen.

Ook is besloten dat Prorail samen met de Belgische spoorinfrabeheerder Infrabel gaat werken aan het ontwerp, de kostenraming en de vervoersprognoses. Met het overleg tussen België en Nederland lijkt er eindelijk schot te komen in het IJzeren Rijn-dossier.

De Belgen dringen al jaren aan op heropening van de spoorweg tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. De Nederlandse overheid heeft altijd de boot afgehouden omdat de historische spoorlijn dwars door twee Limburgse steden en Natuurpark de Meinweg loopt en Nederland zelf geen baat heeft bij heropening. Sterker nog: de verbinding zou de positie van de Rotterdamse haven ten opzichte van de haven van Antwerpen kunnen verzwakken en ook nadelig kunnen uitpakken voor de exploitatie van de Betuweroute.

Vorig jaar bepaalde het Hof van Arbitrage in Den Haag dat België op basis van het Afscheidingsverdrag uit 1839 het recht heeft de spoorlijn te gebruiken en dat Nederland aan de heropening moet meewerken. Minister Peijs heeft zich sindsdien op het standpunt gesteld dat zij zelf geen stap zal zetten voor reactivering van de lijn en pas serieus met de Belgen om tafel gaat zitten als die ook echt geld voor het project hebben gereserveerd.

De Belgische staatssecretaris Tuybens heeft in het overleg aan Peijs gemeld dat België “tijdig” het benodigde geld zal reserveren. Duitsland heeft inmiddels al geld opzij gezet voor de reactivering van het Duitse deel van de IJzeren Rijn. Het is nog niet bekend wanneer de ingestelde onafhankelijke commissie haar werk heeft afgerond. Wel duidelijk is dat het conflict tussen België en Nederland nog niet helemaal uit de wereld is geholpen.

De Belgen willen vooruitlopend op de definitieve heropening al tijdelijk met een beperkt aantal treinen over het historische tracé gaan rijden. De Belgische staatssecretaris heeft daar in het overleg met Peijs opnieuw op aangedrongen. De minister heeft Tuybens nogmaals te verstaan gegeven dat een beperkte opening voor Nederland onbespreekbaar is.

Reageer op dit artikel