nieuws

Gevolgen kabinetscrisis marginaal

bouwbreed

den haag – Volgens VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes is de kabinetscrisis een economische ramp. Hij kijkt dan kennelijk alleen maar naar de portemonnee van de bedrijven. Macro-economisch is er weinig aan de hand. Sterker nog, het zou wel eens een blessing in disguise kunnen zijn.AANHEF_SUB:beschouwing

In een eerste reactie op de perikelen in het Haagse werd al direct aangegeven dat de crisis slecht zou zijn voor de economie. Als voorbeeld diende de verlaging van de vennootschapsbelasting naar 25 procent. Zonder volwaardige begroting voor 2007 stond die op de tocht, werd gezegd.

Nog afgezien van de vraag of dat zo is, betekent dit alleen iets voor de nettowinst van bedrijven. Macro-economisch stelt het allemaal niet veel voor. Daarvoor zijn andere, vooral externe factoren veel belangrijker. Die factoren hebben bovendien een veel grotere impact op de totale economie dan een enkel kabinetsbesluit.

Een kabinet kan door zijn besluiten wel randvoorwaarden creëren waarbinnen de externe factoren geholpen dan wel tegengewerkt worden. De afgelopen kabinetten hebben dat maar weer eens bewezen met het procyclische beleid zoals dat is gevoerd. In tijden van hoogconjunctuur grote lastenverlichtingen geven waardoor de toch al snelle economische groei werd opgestuwd naar ongezonde hoogtes. En in tijd van laagconjunctuur de rem op uitgaven waardoor een opkomende economische groei aanvankelijk ons land voorbij is gegaan.

Nu, zo vlak voor het verkiezingsjaar, dreigde dit wederom te gebeuren. Het kabinet heeft zich bepaald niet populair gemaakt. In het oogstjaar was er juist weer wat ruimte in de overheidsfinanciën om weer cadeautjes uit te delen in de vorm van lastenverlichting. En dat juist in een tijd dat de economische groei weer aantrekt. Maar je moet wat om het verloren electoraat terug te winnen.

Als het kabinet, gekortwiekt als het is, dergelijke besluiten niet kan nemen, kunnen de economische wetten ongestoord hun werk doen. Zo bekeken kan de crisis een geluk bij een ongeluk zijn.

Op andere fronten lijkt de crisis wel vervelend uit te pakken. Zo is het besluit over de Noordvleugel al uitgesteld en dreigen problemen als fijn stof minder goed aangepakt te kunnen worden.

Lijkt, omdat ook dit wel meevalt. Tussen het besluit over de Noordvleugel en de uitvoering zit nog een hele tijd. Als het besluit nu een aantal maanden wordt uitgesteld, kan dat bepaald geen ramp worden genoemd. En de fijnstofproblematiek is een onomstreden onderwerp dat zelfs een demissionair kabinet nog kan afhandelen.

Kortom, de gevolgen van de kabinetscrisis zijn marginaal. De economie draait gewoon door en wacht echt niet op een volwaardig parlementair kabinet. Het is net als de Tour de France, die stopt ook voor niets en niemand.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels