nieuws

Fortis: Bos en Lommerplein niet onveilig

bouwbreed Premium

amsterdam – Op twaalf van de veertien geïnspecteerde locaties van de parkeergarage onder het Bos en Lommerplein wijkt de constructie af van de bouwtekeningen. Toch beoordeelde eigenaar Fortis Vastgoed de situatie niet als onveilig.

Op cruciale punten in het parkeercomplex wijkt de wapening sterk af van wat hoofdconstructeur ingenieursbureau Zonneveld voorschreef. Dat staat in het woensdagavond vrijgegeven rapport van bouwkundig adviesbureau Intron. Aannemer Hillen & Roosen gebruikte te dunne, te weinig, of juist te veel staven bij in het werk gestorte constructiedelen. Op basis van het Intron-rapport concludeerden deskundigen van het stadsdeel Bos en Lommer en de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht dat “verder gebruik van het Bos en Lommerplein en de aanliggende bebouwing niet langer verantwoord” was. Burgemeester Job Cohen besloot daarom dinsdag het gebied te ontruimen.

Eigenaar van het nieuwbouwcomplex Fortis Vastgoed stuurde het rapport, dat is gedateerd op 5 juli, maandag naar het stadsdeel met een begeleidende brief.

Afwijkingen

Daarin schrijft hoofd Bouwtechnisch Management van Fortis, Nico Spinhoven, dat de aangetroffen “afwijkingen op geen enkel punt tot een onveilige situatie leiden”. De woordvoerder van Fortis Vastgoed, Kay van de Linde, zegt dat die conclusie nog steeds juist is. “Het rapport constateert alleen afwijkingen ten opzichte van de tekening, maar doet geen uitspraken over de veiligheid. Je kunt er vanuit gaan dat Intron dat wel had gedaan als de situatie onveilig zou zijn”, aldus Van de Linde.

Intron controleerde tussen eind april en eind juni op twaalf locaties de wapening van het twee jaar oude complex. Zonneveld had op basis van een risicoanalyse vijftien locaties aangewezen, maar drie locaties waren niet bereikbaar.

De ingenieurs van Intron inspecteerden de draagbalken, oplegnokken en kolommen met een radar en een geavanceerde wapeningsdetector. Op de twaalf locaties waar de meetresultaten van de tekening afweken, sloopten ze het beton weg om de wapening vrij te maken.

Haarspelden

Zo ontdekten ze op vijftien meetplaatsen verdeeld over de twaalf meetlocaties dat minder en dunnere staven waren gebruikt dan was voorgeschreven. Op sommige plaatsen ontbraken de voorgeschreven haarspelden en op twee plaatsen waren juist extra staven aangebracht.

In een draagbalk trof Intron bijvoorbeeld vier staven aan met een doorsnede van 10 millimeter terwijl daar tien staven met een doorsnede van 16 millimeter waren voorgeschreven. “Dat lijkt natuurlijk ook allemaal veel op elkaar”, zegt Van de Linde in een reactie daarop.

Het is volgens Fortis onduidelijk waarom bij de bouw is afgeweken van de tekening en waarom dat nooit is opgemerkt. De resultaten zijn voor Fortis, ontwikkelaar Multi Vastgoed en aannemer Hillen & Roosen aanleiding voor een �gedegen en omvangrijk vervolgonderzoek�.

Ook expertisebureau G-RAS, dat eerder de scheuren in de woningen onderzocht, wees negen risicolocaties aan in de parkeergarage en de twee bovengelegen woonlagen. De resultaten van die controlemetingen maakt Intron in een afzonderlijk rapport bekend.

Reageer op dit artikel