nieuws

Forse stijging van aantal architecten

bouwbreed

den haag – Het aantal geregistreerde architecten in Nederland is vorig jaar met 3 procent toegenomen tot 11.716. Dat blijkt uit de tellingen van de stichting Bureau Architectenregister (SBA).

Enkele prijsvragen zorgden in 2005 voor een ongekende toestroom van architecten. Deelnemers aan de wedstrijden zoals de European 8 moesten gerechtigd zijn het predikaat architect te voeren. De jacht op de prijzen voerde het aantal inschrijvingen op tot 687. Het aantal is het hoogste sinds 1993. De belangstelling was destijds bijzonder groot vanwege de – gebonden aan een overgangs-termijn van vijf jaar – introductie van de titelbescherming. In 2004 verwelkomde de SBA slechts 521 nieuwkomers.

Van de nieuwe leden beoefenen 545 het ambt van architect. De beroepsgroep groeide tevens met 42 stedenbouwkundigen, 40 tuin- en landschapsarchitecten en 49 interieurarchitecten. De toetreders bestaan voor 43 procent uit architecten jonger dan 30 jaar, waarvan eenderde vrouwen. Van de nieuwkomers is 59 procent afgestudeerd in Delft, Eindhoven of Wageningen. Andere bronnen zijn de Academie van Bouwkunst (10 procent) en de Academie van Beeldende Kunsten (8 procent).

In 2005 werden 111 architecten ingeschreven op grond van een elders in de Europese Unie behaald diploma. De belangrijkste herkomstlanden zijn Duitsland (56), Oostenrijk (26) en België (11).

Het huidige bestand van de SBA bestaat voor driekwart uit architecten. Het stempel interieurarchitect kleeft aan 14,1 procent. De stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten zijn ieder met iets meer dan 5 procent present. Vrouwen zijn het best vertegenwoordigd in de sectoren interieur (41 procent) en landschap (35 procent).

Het Bureau Architectenregistratie zit als een bok op de haverkist om misbruik van de titel architect te bestrijden. Simon van der Sloot kreeg de rechter aan zijn broek omdat hij zijn naam uitdrukkelijk verbindt aan de aanduiding architectenbureau. Weliswaar is een architect aan het bureau verbonden maar laat dat nu net niet Simon van der Sloot zijn.

Ook Peereboom moest zich een gang naar de rechter getroosten. Het argument dat aannemers met zijn oude bouwborden leuren werd door de SBA niet gepikt. Ook het niet ingeschreven bureau Van Oosten kreeg – met instemming van de rechter – een tik over de vingers.

Volgens directeur Hans Groeneveld van de SBA verkeren de architecten in spannende tijden. Op stapel staan om de plannen om de wet op de architectentitel verder aan te scherpen. “De voornemens van de minister tot kwaliteitsversterking en de verplichting de Europese regelgeving in de nationale rechtsorde te implementeren, lijken soms op gespannen voet te staan met het kabinetsbeleid”.

Reageer op dit artikel