nieuws

FNV Bouw bepleit sluitende controle van cao-lonen

bouwbreed

woerden – FNV Bouw bepleit een sluitende controle op toepassing van de cao-lonen. Aanleiding is het rapport van de Arbeidsinspectie over illegale arbeid in de bouw.

De cijfers die de inspectie noemt, bevestigen wat de bouwbond steeds heeft gezegd. Terecht benadrukt de inspectie dat de cijfers niet voor de hele sector representatief zijn, maar dat maakt ze niet minder zorgelijk. Alle inspanningen van de bouwsector moeten nu gericht zijn op naleving van de cao voor de bouwnijverheid voor iedereen die in Nederland in de bouw werkt.

De sector is daar volop mee bezig, onder meer door de oprichting van het Bureau Naleving. Maar ook de overheid heeft een verantwoordelijkheid. FNV Bouw eist van het kabinet-Balkenende III dat het de voorwaarden schept tot sluitende controle op uitbetaling van het cao-loon.

“Elke Europeaan een fatsoenlijke baan” is en blijft het motto van FNV Bouw. Tewerkstelling beneden het cao-loon ondergraaft dat aan alle kanten. De buitenlandse collega�s worden uitgebuit, de Nederlandse arbeidsvoorwaarden ondergraven. Dat gebeurt óók door de schijnconstructies met zelfstandigen zonder personeel, waarvoor FNV Bouw steeds gewaarschuwd heeft.

De Arbeidsinspectie toont dit feilloos aan: eenderde van het aantal zzp�ers bleek in feite werknemer op wie ten onrechte de cao niet werd toegepast. Van hen was tweederde uit Polen afkomstig.

Tot ergernis van de vakbeweging controleert de Arbeidsinspectie echter alleen op minimumloon, niet op het cao-loon en op de overige voorwaarden uit de cao. FNV Bouw eist van staatssecretaris Van Hoof onmiddellijke terugkoppeling met de bouw van de bevindingen van de Arbeidsinspectie. Alleen dan is de noodzakelijke sluitende controle mogelijk op het totaal van arbeidsvoorwaarden.

Reageer op dit artikel