nieuws

EU-richtlijn maakt hergebruik lastiger

bouwbreed

brussel – De nieuwe afvalrichtlijn van de Europese Unie maakt hergebruik van bouw- en sloopafval er niet gemakkelijker op. Het Europese Parlement wordt dan ook opgeroepen duidelijkheid te scheppen over de definitie van afval.

De Europese bouwwerkgevers in de FIEC hebben twee problemen met de nieuwe ontwerprichtlijn. Het eerste probleem gaat over grondstoffen als zand, grind en split. Jaarlijks wordt daarvan zo�n miljard ton in de unie gebruikt. Wanneer dit wordt hergebruikt in het werk waar het uitgehaald is, wordt dit door de verschillende overheden in het algemeen niet beschouwd als afval. Dat is overigens feitelijk in strijd met de huidige richtlijn.

Als het materiaal echter wordt toegepast in een ander werk, dan is het ineens afval met alle kosten en administratieve lasten van dien. De nieuwe richtlijn maakt aan dat verschil geen einde.

De FIEC dringt er dan ook bij het Europese Parlement op aan de richtlijn te wijzigen, waardoor niet verontreinigd materiaal niet langer als afval wordt beschouwd. Dit geldt zeker, zo vindt de Europese bouwfederatie, als het materiaal in zijn oorspronkelijke staat wordt hergebruikt.

Het tweede probleem heeft te maken met bouw- en sloopafval. Na sorteren en eventueel schoonmaken kan dit afval worden hergebruikt of nuttig toegepast. In de richtlijn blijft het echter afval, ook al voldoet het aan technische specificaties voor bouwmateriaal. Ook hiervan vindt de FIEC dat de tekst van de richtlijn moet worden aangepast om ervoor te zorgen dat hergebruik niet wordt belemmerd.

Contraproductief

Om dit alles voor elkaar te krijgen heeft FIEC een aantal amendementen gemaakt waarin vooral de definitie van afval en her te gebruiken materiaal wordt verduidelijkt.

Daarmee wordt voorkomen dat bouwbedrijven met extra kosten als een afvalstoffenheffing worden geconfronteerd. Dat werkt ook nog eens contraproductiviteit op de mogelijkheden voor hergebruik, waardoor meer dan nodig primaire materialen worden gebruikt.

In Nederland bijvoorbeeld heeft de afvalstoffenheffing al geleid tot een hausse in export van bouw- en sloopafval naar Duitsland waar een dergelijke heffing enkele jaren geleden nog niet bestond. Daarbij werd als reden voor export overigens ook nog vaak �hergebruik of recycling� opgegeven. In de praktijk verdween het materiaal maar al te vaak op een stortplaats.

In de politieke discussie die daarover enkele jaren is gevoerd, hebben verschillende kabinetten geweigerd maatregelen tegen de export te nemen. Tegelijkertijd is ook in Nederland hergebruik niet altijd even makkelijk vanwege onder meer het Bouwstoffenbesluit.

Reageer op dit artikel