nieuws

Efficiënt werken in ander bouwproces

bouwbreed Premium

vlijmen – Bouwen gaat efficiënter en faalkosten lopen terug door een andere organisatie van het bouwproces. Dat stelt Hans Kommers, adviseur van de ST Groep, een bureau dat is gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingsprocessen binnen bedrijven.

Kommers en zijn collega�s van het in Vlijmen gevestigde organisatie-adviesbureau gaan in de slag met uiteenlopende ondernemingen. Het doel daarbij is het tot stand brengen van veranderingsprocessen in de organisatie die onder meer leiden tot een grotere productiviteit en meer betrokkenheid van het personeel. “Het creëren van een transparante organisatie met lokale regelruimte en een resultaatgerichte cultuur zijn daarbij van belang”, zo ligt de onderneming toe. Tot de clientèle behoren onder meer Akzo Nobel, HBG Utiliteitsbouw en Bouwend Nederland, maar ook de provincie Gelderland, Philips en FNV Bondgenoten.

In het bouwproces dat Kommers voor ogen staat, is het personeel verdeeld over verschillende teams die elk een eigen verantwoordelijkheid hebben. Elke ploeg moet een complete klus afronden. Zo worden teams gevormd die van begin tot einde verantwoordelijk zijn voor een project.

In een ploeg hebben uitvoerende medewerkers ook organiserende en regelende taken want niet de functies staan centraal maar het eindproduct. “Het team als geheel draagt de verantwoordelijkheid voor het slagen van het karwei. Daarbij telt het resultaat en niet de inspanning die iedere werknemer persoonlijk heeft verricht.”

De werkwijze vergt een andere manier van leidinggeven door het hele bedrijf. “Deze manier van werken kun je het beste van boven naar beneden invoeren”, betoogt Kommers. “

De directie moet het goede voorbeeld geven. Als zij de veranderingen niet draagt, gaat het mis. Alleen met de mond willen veranderen is niet voldoende.”

Pas als er draagvlak binnen de directie bestaat, kan de nieuwe manier van werken geleidelijk door het hele bedrijf worden ingevoerd. “Daarbij is het belangrijk om te bedenken dat het niet alleen gaat om een nieuwe taakverdeling, maar dat het ook betekent dat de medewerkers op een andere manier met elkaar omgaan.”

In het algemeen ervaart Kommers dat leidinggevenden bereid zijn om een veranderingsproces in gang te zetten. “Maar ik durf niet te zeggen dat dit ook voor het merendeel van de bedrijven in de bouw geldt. Laat ik het positief stellen: binnen de bouwsector valt nog een wereld te winnen. Ik ken verschillende bedrijven waarbij men er positief en succesvol mee bezig is.”

Goede resultaten ziet hij vaak bij familiebedrijven. “Een zoon neemt het over van zijn vader en heeft een andere kijk op hoe je het bouwproces kunt aanpakken. Als hij dan ook nog zijn vak verstaat krijgt hij steun van mensen in het bedrijf en dan blijkt teamgericht werken uitstekende resultaten op te leveren. Vaak zie ik dan dat de oude directeur het veranderingsproces aanvankelijk met kromme tenen volgde en na verloop van tijd tot de conclusie komt dat het zo toch wel beter is dan voorheen.”

Reageer op dit artikel