nieuws

Corporaties krijgen hulp bij nieuwbouw

bouwbreed

hilversum – Het Wooninvesteringsfonds (WIF) wil dit jaar met de koop van 2350 woningen 300 miljoen euro vrijspelen voor de bouw van woningen. Dat staat in het jaarverslag van het fonds dat vorig jaar in het leven is geroepen om corporaties te helpen bij het vrijmaken van geld voor nieuwbouwprojecten.

Het geld dat het WIF nodig heeft voor de aankoop van de woningen wordt bijeengebracht door een groep van vijftig corporaties. Het fonds wil voor 100 miljoen euro certificaten plaatsen bij de geïnteresseerde sociale huisvesters. De rest van het geld wordt gezocht bij banken. Zo heeft het WIF bij de Belgisch-Nederlandse bank Fortis een krediet binnen weten te halen van 150 miljoen euro.

Met het opgehaalde geld koopt het WIF woningen van corporaties die krap bij kas zitten. De financiële versterking gebruiken de sociale huisvesters om projecten te realiseren. Het WIF stelt zo rijke corporaties in staat hun armere branchegenoten bij de realisatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten financieel te ondersteunen.

Het WIF wil jaarlijks zo�n 2000 woningen kopen. Slaagt de corporatie in de opzet, dan beheert zij over vijf jaar ongeveer 10.000 woningen. Het benodigde geld, ruim 1 miljard euro, moet voor 40 procent uit de corporatiesector komen. Banken moeten de rest van het kapitaal bij elkaar brengen. In het startjaar 2005 kocht het WIF 1.688 woningen voor een bedrag van 211 miljoen euro.

Geldschieters

Van de 77 corporaties die het WIF financieel ondersteunen, is Woonmaatschappij Maasland uit Ravenstein de grootste geldschieter. De sociale huisvester legde voor de oprichting van het WIF 5,5 miljoen euro op tafel. En in 2005 verwierf het voor de aankoop van de woningen tien certificaten van elk een half miljoen euro zodat de bijdrage aan het fonds in 2005 is opgelopen naar 10,5 miljoen euro.

Certificaten

Een andere grote geldschieter uit de sector is Ressort Wonen uit Rozenburg. De corporatie heeft vorig jaar zestien certificaten gekocht en draagt 8 miljoen euro bij aan het WIF. Op enkele uitzonderingen na, zijn vrijwel alle donerende corporaties buiten de Randstad actief.

Het WIF is in zijn huidige vorm twee jaar geleden met steun van branchevereniging Aedes opgericht. Doel van het fonds is om geld van rijke corporaties over te hevelen naar arme corporaties. Op die manier kunnen corporaties in kleine gemeenten op het platteland, die veel geld over hebben omdat er weinig hoeft te worden gebouwd, een bijdrage leveren aan het opknappen van vervallen stadswijken in de grote stad. Woningbouwcorporaties investeren jaarlijks zo�n 5 miljard euro in hun bezit.

Reageer op dit artikel