nieuws

Bouw onveiliger en ongezonder

bouwbreed

amsterdam – De bouwsector is afgelopen jaar onveiliger én ongezonder geworden. Het aantal dodelijke ongevallen verdubbelde bijna; de groep bouwvakkers met gezondheidsklachten nam eveneens fors toe.

Dat blijkt uit de nieuwste ongevallen- en verzuimcijfers van Arbouw. De stichting, waarin het bouwbedrijfsleven en vakbonden zijn vertegenwoordigd, spreekt van een trendbreuk.

Algemeen directeur Cees van Vliet van Arbouw laat weten geschrokken te zijn van de resultaten. Vooral omdat de bouw in voorgaande jaren juist veiliger was geworden. Hij spoort alle bouwpartijen aan om “juist nu de schouders eronder te zetten en de cijfers als stimulans te zien nog harder te knokken”.

Arbouw noteerde vorig jaar elf dodelijke arbeidsongevallen, vijf meer dan het jaar ervoor. Het aantal ongelukken met verzuim steeg met ruim duizend tot 12.880. Bijna 19.000 werknemers moesten een of meerdere dagen verstek laten gaan, omdat zij betrokken waren bij een ongeval.

Het toegenomen werktempo en de vergrijzing van het bouwpersoneel worden als belangrijke oorzaken van de gestegen onveiligheid gezien. Van Vliet noemt verder het groeiend aantal zelfstandigen, buitenlanders en illegalen. “Er zijn steeds minder vakmensen op de bouwplaats. Ze missen een gedegen vakopleiding, dat betekent een groter risico.”

Een deel van de schuld legt de Arbouw-directeur bij de werkgevers. Die geven onvoldoende voorlichting over veilig werken. Vorig jaar was dat bij 30 procent van de ongelukken het geval. In 40 procent van de arbeidsongevallen werden bovendien geen maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen. “Dat moet beter”, aldus Van Vliet.

Bijna de helft van alle ongevallen in de bouw ontstaat na een val van hoogte of een struikelpartij, zo blijkt uit de cijfers. Bij 18 procent van de ongelukken is een werknemer bekneld geraakt of geraakt door een wegschietend voorwerp. Zo�n 10 procent van de slachtoffers is jonger dan 25 jaar.

Naast het aantal ongelukken, laat ook het aantal gezondheidsklachten na jaren weer een stijging zien. Met name op het gebied van fysieke belasting, werkdruk en stof.

Ruim 40 procent van de bouwarbeiders ervaart stress tijdens zijn werk. Een jaar geleden was dat nog 30 procent. Het aantal werknemers dat in 2005 ziek is geweest, steeg van 36 procent naar 52 procent. Bijna de helft van alle werknemers ondervindt last van stof. Dat was in 2004 nog 37 procent.

Om het tij te keren denkt Arbouw aan het opstellen van een arbocatalogus voor de bouwplaats. Daarin moet een overzicht van alle risico�s en bijpassende oplossingen worden opgenomen. Verder vindt Van Vliet dat architecten bij het ontwerp meer rekening moeten gaan houden met de arbeidsomstandigheden. Ook moet de controle verder worden verscherpt.

TABELKOP:Aantal dodelijke ongevallen

Reageer op dit artikel