nieuws

Bouw moet nog jaren leunen op Regieraad

bouwbreed

den haag – De bouw heeft nog een lange weg te gaan voordat de sector weer een volwaardige positie inneemt binnen de Nederlandse economie.

Met die woorden neemt oud-minister Brinkhorst (economische zaken) afscheid van de Regieraad. Van opheffen van de organisatie kan voorlopig geen sprake zijn.

Brinkhorst was februari 2004 de grondlegger van de Regieraad en vroeg oud-Stork voorman Jan Hovers voorzitter te worden. De minister kwam al snel na zijn aantreden tot de conclusie dat de sector zelf niet uit het dal na de bouwfraudeaffaire kwam en “ongewenst defensief gedrag” vertoonde.

Vanuit het Rijk initieerde Brinkhorst de Regieraad die met een relatief frisse blik het vernieuwingsproces in de bouw moest vlottrekken. Binnen vier jaar zou de raad zichzelf overbodig maken en, beloofde voorzitter Hovers, een bouwkostenreductie van 20 procent. Beide doelen zijn nog lang niet in zicht is de conclusie na ruim twee jaar.

De raad heeft met de diverse deelsectoren vernieuwingsakkoorden gesloten waarin afspraken zijn opgenomen over innovatie. Met Bouwend Nederland gaat het vooral om een integriteitscampagne, de vorming van vijf regionale Regieraden, het ontwikkelen van nieuwe contract- en samenwerkingsvormen en het stimuleren van professioneel ondernemerschap.

Brinkhorst is tevreden over de gemaakte vorderingen, maar waarschuwt dat de bouw nog een lange weg heeft te gaan: “Er moeten nog veel vernieuwingsacties plaatshebben voordat de gehele bouwketen weer een volwaardige positie in de Nederlandse economie kan innemen.”

Hovers heeft naar de mening van de afgetreden minister, stevige fundamenten gelegd voor het veranderingsproces. Momenteel maakt de raad samen met het ministerie de balans op. Zowel het Rijk als de bouwsector is het erover eens dat het vernieuwingsproces in de bouw nog lang niet is afgerond.

Eind dit jaar verwacht de Regieraad met een nieuwe termijn te komen, want het blijft wel degelijk de bedoeling de raad te ontmantelen. Ook is het de bedoeling de sector meer te betrekken in het vervolgtraject. Volgens de Regieraad heeft de defensieve houding van de bouw inmiddels plaatsgemaakt voor een positievere insteek.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels