nieuws

België wemelt nog van illegale bouwvakkers

bouwbreed

brussel – Bij inspecties op bouwwerven in België gedurende de eerste zes maanden van dit jaar bleek méér dan eenvijfde van de aanwezige bouwvakkers zwaar onderbetaald te worden en niet volgens de sociale wetgeving te werken.

Ook bleek de helft van de gecontroleerde aannemersbedrijven nergens als zodanig geregistreerd te staan, noch in het binnenland, noch in het buitenland. In de meeste gevallen hadden zij ergens in een belastingparadijs een postbusadres. Bij de inspecties bleek onder andere dat er veel Portugese bouwvakkers actief zijn op bouwwerven in Brussel. Krachtens de EU-wetgeving kan dat op voorwaarde evenwel dat zij werken met een statuut van tijdelijke detachering. In werkelijkheid bleken de Portugezen permanent in België te verblijven en illegaal van het een naar het andere bouwbedrijf te trekken. Van het betalen van sociale bijdragen of belastingen was geen sprake. Dank zij de inspecties wist de overheid in het eerste halfjaar alsnog bijna 9 miljoen euro aan niet betaalde sociale bijdragen en belastingen te innen. Van de 8477 werknemers, die niet in orde waren met de sociale en fiscale wetgeving, werden er bovendien 6361 zwaar onderbetaald. Ze werkten 70 uur per week voor een uurloon van 6 euro. Volgens de inspectiediensten zijn op negen van de tien gecontroleerde bouwwerven buitenlandse ondernemingen aan de slag, die het meestal niet nauw nemen met de wetgeving.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels