nieuws

Ballast Nedam: Kritiek op bouw onterecht

bouwbreed

amsterdam – Aannemers zijn niet slechter gaan bouwen en hebben zeker niet nog meer regels en controle nodig. Dit zegt topman René Kottman van Ballast Nedam. Volgens hem wordt de bouwsector momenteel ten onrechte door het slijk gehaald na de constructiefouten in de parkeergarage onder het Bos- en Lommerplein.

“Ik snap de roep om meer toezicht niet”, stelt Kottman. “Het is een typische reflex na een incident. Want dat is het. Zoveel gaat er in de Nederlandse bouw niet mis. Per jaar gaat het hooguit een of twee keer fout. Dat is niets als je het afzet tegen het bouwvolume.”

Uit een analyse van instortingen van CUR-werkgroep �Leren van instortingen� blijkt dat constructiefouten meestal worden veroorzaakt door regiefouten.

“Technische fouten zijn vaak managementproblemen”, zegt voorzitter van de werkgroep prof. Dik-Gert Mans. “Want een betrouwbare projectorganisatie corrigeert zichzelf, die merkt fouten op en herstelt die. De controle van de overheid is slechts ter handhaving en niet om fouten eruit te halen.”

Directeur Henk van der Horst van PSI Bouw vindt een controle door Bouw- en Woningtoezicht achteraf nauwelijks zin hebben. “Voor het berekenen van de constructie wordt steeds meer gebruikgemaakt van uitgebreide rekenprogramma�s, waardoor controle achteraf bijna niet meer goed mogelijk is. De berekeningen en de uitvoer moeten daarom door de partijen zelf worden gecontroleerd.”

Belangrijk is volgens Mans dat de eindverantwoordelijke partij ook zorgdraagt voor de regie en communicatie. “Zo zou bij het aanbrengen van wapening gecontroleerd moeten zijn of de communicatie, in dit geval de tekening, goed is begrepen en geïnterpreteerd”, aldus Mans.

Ook volgens Van der Horst los je constructiefouten niet op met meer controles en extra regelgeving. Volgens hem ontstaan fouten doordat het systeem niet deugt. “Momenteel zijn te veel partijen verantwoordelijk voor alleen hun werk aan de constructie en ontbreekt een eindverantwoordelijke voor het totaalproduct”, aldus Van der Horst.

“Een uitvoerder zou moeten maken wat op de tekening staat. Als hij daarvan wil afwijken, moet hij contact opnemen met de constructeur zodat die een controleberekening kan maken voor de nieuwe situatie. Indien dat bij de bouw van het Bos en Lommerplein niet is gebeurd, was het proces op de bouwplaats niet in orde.”

Volgens Van der Horst spelen de problemen rond de verantwoordelijkheid niet bij de steeds vaker toegepaste combinatiecontracten voor ontwerp, bouw en soms ook onderhoud. “Dan is duidelijk dat de hoofdaannemer tevens eindcoördinator is. Als die ook verantwoordelijk is voor het onderhoud, zal die meer aandacht geven aan kwaliteit. Opdrachtgevers moeten evenmin op de laagste prijs aanbesteden, maar op de kwaliteit van een ontwerp”, aldus Van der Horst.

Ballast Nedam is eveneens voorstander van design en build-contracten. Kottman: “Wij willen als bouwer zelf de verantwoordelijkheid over het hele bouwproces. Dan ontstaan er geen misverstanden.”

Aannemer Hillen & Roosen heeft de huiseigenaren van het Bos en Lommerplein aangeboden hun woning terug te kopen. De bouwer heeft er alle vertrouwen in dat de woningen veilig zijn. De bewoners hebben inmiddels een aansprakelijkheidsstelling gestuurd naar eigenaar Fortis Vastgoed, projectontwikkelaar Multi Vastgoed, Hillen & Roosen en de gemeente Amsterdam.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels