nieuws

Amsterdam veel te duur met erfpacht

bouwbreed

amersfoort – Huiseigenaren en kopers van nieuwe woningen betalen in Amsterdam veel te veel erfpacht voor de grond. Dat blijkt uit een rapport dat onderzoeksbureau Rigo in opdracht van de Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft opgesteld. In vergelijking met andere grote steden betalen Amsterdammers bijna de helft meer voor de grond onder hun huis.

De Rigo-onderzoekers hekelen in hun rapport het grondbeleid van de gemeente Amsterdam. Volgens de onderzoekers is het stelsel dat de hoofdstad hanteert ondoorgrondelijk, ondoorzichtig en is het voor huiseigenaren en kopers van woningen onmogelijk een goede vergelijking te maken tussen de verschillende mogelijkheden die het stadsbestuur aanbiedt om aan de canonbetalingen te voldoen.

Naast veel onduidelijkheid biedt de door Amsterdam gehanteerde methode te dure en daarmee nutteloze alternatieven. Zo kan een huiseigenaar in Amsterdam de correctie van de canon voor inflatie voor tien of vijfentwintig jaar vast zetten. Maar de optie is door een opslag voor inflatie zo duur dat zij niet kan concurreren met de derde betalingsmogelijkheid: jaarlijkse indexering met daarop een korting van 1 procent.

Bij de vijfentwintigjaarregeling maakt de gemeente het naar de mening van de onderzoekers zelfs zo bont, dat zij huiseigenaren twee keer laat betalen voor inflatie door aan het einde van de periode de waarde van de grond aan te passen. “De gemeente fungeert als financiële dienstverlener met eigenbelang”, vat Rigo het gedrag van Amsterdam samen.

Corporaties

Waar de gemeente particuliere woningeigenaren fors laat betalen voor de erfpacht, worden woningbouwcorporaties in de hoofdstad via het grondbeleid financieel ondersteund, constateert Rigo. Zo kunnen de instellingen de canon afkopen voor 75 jaar, is de grondwaarde bij hun bezit laag en mogen de corporaties bij de verkoop van woningen de grondopbrengsten houden.

De staatssteun die de gemeente Amsterdam aan de corporaties verleent is volgens de onderzoekers niet Europa-proof. Brussel eist voor dergelijke ondersteuning transparantie en duidelijkheid. En daar is in Amsterdam geen sprake van. Daarbij komt dat het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, dat grond uitgeeft voor nieuwbouw, volgens Rigo een monopoliepositie bekleedt en zo marktverstorend werkt.

Amsterdam is niet de enige gemeente waar pacht betaald moet worden. Ook Den Haag en Utrecht maken hier gebruik van. In een rekenvoorbeeld van Rigo, waarbij wordt uitgegaan van een grondwaarde van 178.500 euro inclusief 19 procent btw, scoren Utrecht en Den Haag op of net onder deze waarde. In Amsterdam is de grondprijs, afhankelijk van de gehanteerde betaalmethode, 16 tot 46 procent hoger en komt voor een vergelijkbare kavel uit op maximaal 261.000 euro.

Reageer op dit artikel