nieuws

Aanbesteding en inkoop Rijk: duurzaamheid zwaarwegend

bouwbreed

den haag – Het Rijk gaat de komende jaren fors inzetten op duurzame inkoop van producten, diensten en werken. Uiterlijk volgend jaar moet een uitgewerkt plan op tafel liggen zodat duurzaamheid bij aanbestedingen voor weg- en bouwwerkzaamheden een “zwaarwegend” criterium wordt.

Eerder heeft de Tweede kamer uitgesproken dat in 2010 duurzaamheid bij alle aanbestedingen en inkopen een zwaarwegend criterium moet zijn. Staatssecretaris van Geel (milieu) heeft de Kamer nu laten weten dat de diverse departementen thans onderzoeken hoe ze dat kunnen regelen. Zo wordt in overleg met Verkeer en Waterstaat gekeken naar de verschillende inkooppakketten in de grond- weg en waterbouw, meldt Van Geel.

In zijn brief wijst de staatssecretaris erop dat overheid en agentschappen ook in zijn ogen een voortrekkersrol op het gebied van duurzaam inkopen kunnen vervullen. “Overheidsorganisaties geven jaarlijks 30 miljard uit aan inkopen en aanbestedingen en oefenen hiermee grote invloed uit op de markt”, aldus Van Geel.

Het is de bedoeling dat de departementen volgend jaar de diverse sociale en milieucriteria hebben uitgewerkt die een rol spelen bij toekomstige inkopen en aanbestedingen. Het gaat dan om criteria die bij een aanbesteding worden vertaald in minimumeisen.

Van Geel maakt in zijn brief duidelijk dat hij niet van plan is de boel dicht te timmeren. Afwijken van de criteria is ook in toekomst mogelijk, bijvoorbeeld als de aanschaf van een duurzaam product “substantieel” duurder uitpakt.

Reageer op dit artikel