nieuws

Zichtbaarheid op projecten

bouwbreed

Steeds meer projecten worden samen ontwikkeld. Gemeenten met ontwikkelaars, ontwikkelaars met ontwikkelaars, ontwikkelaars met corporaties etcetera. Zorg er dan maar eens voor dat je zichtbaar bent op die projecten. Dat is geen sinecure. Wie bepaalt bijvoorbeeld wat er op communicatiegebied gebeurt? Wie voert de regie namens de betrokken partijen? En betekent het uit handen geven […]

Steeds meer projecten worden samen ontwikkeld. Gemeenten met ontwikkelaars, ontwikkelaars met ontwikkelaars, ontwikkelaars met corporaties etcetera. Zorg er dan maar eens voor dat je zichtbaar bent op die projecten. Dat is geen sinecure. Wie bepaalt bijvoorbeeld wat er op communicatiegebied gebeurt? Wie voert de regie namens de betrokken partijen? En betekent het uit handen geven van de regie ook het verliezen van zichtbaarheid? Niet dus want in de tijd waarin steeds minder projecten solistisch uitgevoerd worden en het juist de interessante projecten zijn waarin samengewerkt wordt met anderen, moet men serieus nadenken over de eigen zichtbaarheid.

Het creëren van zichtbaarheid op projecten is geen vrijblijvende activiteit. Aangezien communicatie in basis draait om belofte en bewijslast, gaat het hier juist ook om het leveren van bewijslast voor de belofte die op corporate niveau gedaan wordt. Wanneer een woningcorporatie er prat opgaat zeer zorgvuldig om te gaan met bewoners van haar huurhuizen, dan is het noodzakelijk die credits ook naar je toe te trekken op die projecten waarop dat kan.

De eerste stap die gezet moet worden door alle samenwerkende partijen, is nadenken hoe men zelf herkend wil worden in het project. Hoe beter de verschillende partijen dit voor zichzelf bepaald hebben, des te duidelijker wordt het waar de synergie ligt. Hierna is het van belang goede afspraken te maken op welke wijze er gezamenlijk gecommuniceerd wordt en hoe men afzonderlijk communiceert. Let op! Dit laatste blijft altijd de individuele verantwoordelijkheid van de deelnemende organisaties.

Een opvallend feit is dat hoewel gemeenten vaak minder investeren in vastgoedprojecten dan marktpartijen, zij vrijwel altijd het primaat in de communicatie naar zich toe trekken. Dat betekent dat men vooraan staat bij gebeurtenissen, persberichten verstuurd zonder het aandeel van de marktpartij gelijkwaardig te vermelden en dat men vaak de regie op de communicatie naar zich toe wil trekken. Dat laatste hoeft niet altijd nadelig te zijn, dat is het echter wel wanneer dit betekent dat de anderen hun beslissingsbevoegdheid over de communicatie kwijtraken terwijl men zakelijk aanzienlijke risico�s loopt. Deels heeft men dit zelf veroorzaakt. Maar al te vaak maak ik mee dat commerciële ontwikkelaars of corporaties de communicatie rond een project in de fase van draagvlak en planvorming, aan de gemeente overlaten om zich later te focussen op de marketingcommunicatie.

Zeggenschap

Door zelf niet actief te participeren in het communicatieproces, geeft men de regie en zeggenschap feitelijk zelf weg. En nog belangrijker: door gelijk aan te haken bij de communicatie vanuit een gemeente, realiseert een ontwikkelaar een geleidelijker en effectievere overgang van draagvlak- en omgevingscommunicatie naar marketingcommunicatie. Stimuleer daarom de oprichting van een werkgroep communicatie en participeer hier vanaf het begin vol in. Laat zien dat je mede verantwoordelijk bent voor het slagen van het project, gelijk aan je financiële belangen. Door zelf actief mee te doen, blijft de zeggenschap overeind en wordt de invloed op de communicatie vergroot. En die investering verdienen ontwikkelaars en corporaties later in het proces 1 op 1 terug.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels