nieuws

Wegwerken achterstanden mogelijk

bouwbreed

rotterdam – Het beleid om in achterstandswijken bewoners met een hoog inkomen aan te trekken, blijkt effectief. Die bevinding vormt, naast alle kritiek, een steuntje in de rug voor het herstructureringsbeleid. Dat zei Gerard Marlet, directeur van de Atlas voor gemeenten gisteren bij de presentatie van de Kanskaart van Nederland op een congres van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting in in Rotterdam.

Sloop-nieuwbouwprojecten hebben hun vruchten afgeworpen in bijvoorbeeld de Bijlmer, die op een paar buurten na zijn achterstandsverleden heeft afgeschud. Pieter Winsemius, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en voormalig VROM-minister zag ook hoop voor andere wijken waar de opgave misschien hopeloos lijkt. Gewoon proberen, meende hij, want er blijkt vaak veel meer mogelijk dan gedacht.

Een veeg uit de pan gaf Winsemius de corporaties, die in achterstandswijken zeer sterke posities hebben. Zij doen veel te weinig voor de sociale en economische pijler van de herstructurering, oordeelde hij. “Ze moeten meer denken in termen van mensen, in plaats van stenen stapelen.Voor die invulling van hun sociale taak moeten ze nog een behoorlijke sprong maken. Maar dat moet wel, het is hun bestaansgrond.”

De Kanskaart is ontwikkeld door de SEV, de Atlas voor gemeenten en het Sociaal Cultureel Planbureau en brengt volgens vaste criteria gedetailleerd de mate van achterstand van gebieden in heel Nederland in kaart. Een aantal erkende probleemwijken staat erop maar verrassender is dat de kaart er voor een deel anders uitziet dan de focus van het grotestedenbeleid doet vermoeden.

Dat Rotterdam de lijst aanvoert als het gaat om het percentage zwaar verloederde wijken is niet verrassend. Maar de G4-steden Amsterdam en Utrecht halen de toptien niet, terwijl Heerlen, Maastricht en Arnhem achtereenvolgens de tweede tot en met de vierde plaats bezetten. De focus op de 56 herstructureringswijken, of het nu om de G4 gaat of de G27, blijkt eenzijdig. Ook daarbuiten ontwikkelen zich grote problemen.

Voorspelling

De kaart helpt ook bij het voorspellen van toekomstige achterstandswijken. Het beeld dat nu is te zien in nieuwbouwgebieden uit de periode 1975-1985, kan zich herhalen op de Vinex-locaties. Veel mensen die tijdens de economische crisis destijds naar de nieuwbouw kwamen, waren sociaal en economisch zwak. Zij kregen kinderen die nu massaal de puberleeftijd hebben bereikt. De problemen rijzen de pan uit.

Een advies van Winsemius: plant linden. De strijd die deze kleefstofafscheidende bomen oproepen vanwege vieze auto�s, brengt mensen bij elkaar. Ongeacht wie er wint.

Reageer op dit artikel