nieuws

VROM-Raad: Roer moet om met bedrijventerreinen

bouwbreed

den haag – Nederland moet drastisch van koers veranderen in de manier waarop er met bedrijventerreinen wordt omgegaan. Het overheidsbeleid is volledig achterhaald. “Het roer moet om”, aldus voorzitter Henry Meijdam van de VROM-Raad.

In een gisteren verschenen rapport luidt het adviesorgaan van de regering min of meer de noodklok. Nadat eerder het Ruimtelijk Planbureau en rijksbouwmeester Mels Crouwel kritiek spuiden over de manier waarop er in Nederland wordt omgegaan met bedrijventerreinen, stelt nu ook de VROM-Raad dat het anders moet en kan. Een regionale aanpak van bedrijventerreinen is hard nodig en er moet meer aandacht komen voor de bestaande in plaats van nieuwe terreinen. “Kwaliteit in plaats van kwantiteit”, aldus Meijdam bij de presentatie.

Op dit moment staan tot 2015 landelijk ongeveer 717 nieuwe terreinen gepland. Veertig procent hiervan komt langs of in de directe omgeving van de snelwegen. Het zicht op het open landschap vanaf de weg verdwijnt hiermee gestaag en ook de kwaliteit van de bebouwing laat ernstig te wensen over, luidt de kritiek.

Wat de VROM-Raad betreft moet het anders. Bedrijventerreinen moeten werklandschappen worden met een menging van functies als werken, wonen en recreëren. “Met een grotere functiemenging wordt tevens ingespeeld op de huidige ontwikkeling van zorgboulevards, entertainmentcentra en sportcomplexen”, aldus de raad.

De werklandschappen moeten niet door de afzonderlijke gemeenten maar door de regio�s worden opgezet. Hiermee wordt voorkomen dat gemeenten, zoals nu, elkaar beconcurreren. Die concurrentie leidt in de ogen van het adviesorgaan tot veel te lage grondprijzen. “Gemeenten bieden grond nu zo ruim en goedkoop aan dat verhuisbewegingen van ondernemers en extensief grondgebruik worden uitgelokt. Nadelig gevolg is dat de bestaande bedrijventerreinen in sneltreinvaart verouderen en verpauperen.”

Vernieuwing

De raad vindt dat er veel meer aandacht moet komen voor vernieuwing van de bestaande terreinen. Als de bestaande bedrijventerreinen worden opgeknapt, zal de vraag naar nieuwe afnemen, zo is de gedachte.

Voor de bepleite regionale aanpak moet het Rijk in beweging komen. De VROM-Raad vindt dat de nieuwe grondexploitatiewet moet worden aangevuld met de mogelijkheid voor regionale verevening tussen niet aaneengesloten locaties. Voorwaarde daarbij moet zijn dat er een regionale visie voor werklandschappen is opgesteld.

Gemeenten moeten de ontwikkeling van de terreinen zelf ook veel meer aan de markt overlaten, stelt de raad. De raad verwacht daar veel omdat de markt een “open oog” heeft voor rendement en risicoaspecten. Ook vindt de raad dat de provincies het beleid veel meer moeten gaan sturen.

Het advies van de VROM-Raad is bedoeld om de overheid uit te dagen en te prikkelen, zo betoogde Meijdam. Minister Dekker, die wegens de kabinetscrisis verhinderd was, is er echter niet voor om meer regels aan de kwaliteit van de bedrijventerreinen te gaan verbinden. Uit haar door een ambtenaar uitgesproken reactie bleek dat Dekker wel samen met de provincies gaat bekijken waar de problemen precies liggen.

Het advies van de VROM-Raad werd gisteren tijdens de bijeenkomst lauw ontvangen. Rijkasdviseur voor de infrastructuur Jan Brouwer vond het advies voorspelbaar. Jaco Meuwissen van ING Real Estate was ook niet enthousiast. “Het knelpunt is toch de uitvoering. Ik denk dat je een dwingende regionale strategie nodig heb, met regionale grondbank. Maar je komt dan aan het geld en de autonomie van de gemeenten. Begin daar maar eens aan.”

Reageer op dit artikel