nieuws

Vijf procent minder voor leerlingschilder

bouwbreed

gouda – Jongeren die nieuw in de vakopleiding voor schilders komen, krijgen vijf procent minder loon. Daar staat tegenover dat werkgevers geacht worden vijf procent meer leerlingen in dienst te nemen. De andere werknemers krijgen er in drie jaar tijd 4,75 procent loon bij.

Na lange, soms moeizame onderhandelingen zijn sociale partners er uiteindelijk toch in geslaagd een akkoord te bereiken over een nieuwe driejarige cao voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf. De 35.000 werknemers in de 3800 bedrijven krijgen in die drie jaar behalve de 4,75 procent meer loon, medio 2008 en begin 2009 ook nog prijscompensatie.

Vooruitlopend op de nieuwe functie- en loonstructuur die de komende drie jaar moet worden ingevoerd, worden dit jaar al de lonen van jongeren die een vakopleiding volgen, verlaagd met 5 procent. Deze maatregel moet het werkgevers mogelijk maken om minimaal 5 procent meer jeugdige werknemers in dienst te nemen en op te leiden. Het loon van jongeren die nu al in de bedrijfstak werken, wordt niet verlaagd.

Afgesproken is verder dat de loondoorbetaling bij ziekte gaat veranderen. Nu werd in het eerste ziektejaar 100 procent doorbetaald en in het tweede jaar 70 procent. Nu zal het loon geleidelijker dalen van 95 procent het eerste halfjaar via 90 en 85 procent naar 70 procent in het laatste halfjaar. Voor zieke werknemers die niet in hun oude baan kunnen terugkeren, worden loopbaanfaciliteiten getroffen.

De afgelopen jaren is al veel energie gestoken in het bestrijden van de zogenoemde winterwerkloosheid waar vooral schilders en gww-werkers last van hebben. Voor de schilders is nu afgesproken een half miljoen euro extra uit te trekken voor een promotiecampagne. Die moet opdrachtgevers ervan overtuigen dat schilderswerk ook in de winter kan worden uitgevoerd.

Net als in de bouw al geldt, wil de schildersbedrijfstak ervoor zorgen dat voor uitzendkrachten zoveel mogelijk dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers in de bedrijfstak zelf. Daarover zullen afspraken worden gemaakt met de uitzendbranche.

Volgens de nieuwe cao heeft de werknemer recht op doorbetaald verlof voor stervensbegeleiding (10 dagen), rouwverlof (10 dagen) en kraamverlof (3 dagen). Chronisch zieken kunnen in aanmerking komen voor doorbetaald verlof voor de medische behandeling van hun aandoening.

Ten gunste van de werkgevers is nog afgesproken dat directeuren-grootaandeelhouders niet langer verplicht worden deel te nemen aan de pensioenregeling. Ze mogen het nu zelf regelen.

Verder zijn in het akkoord nog afspraken opgenomen over de vergoeding van de kosten van fysiotherapie, een verhoging van de verzekerde bedragen bij ongevallen en een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek voor werknemers vanaf 40 jaar.

Reageer op dit artikel