nieuws

Van Geel pakt verweerde asbestdaken fors aan

bouwbreed

den haag – Staatssecretaris Van Geel (milieu) gaat gemeenten via de inspectie aansporen op te treden tegen eigenaren van panden met verweerde asbestdaken. De staatssecretaris voelt niets voor een algeheel verbod op asbestdaken, waar de SP-fractie in de Tweede Kamer op aandringt.

Dat bleek deze week tijdens een overleg in de Kamer over de abestproblemen in Nederland. SP-kamerlid Van Velzen drong in dat overleg aan op een algeheel verbod.

Reden hiervoor is dat te weinig wordt gedaan aan de aanpak van verweerde asbestdaken, met alle risico�s voor de volkgezondheid van dien. Volgens Van Geel hebben gemeenten voldoende wettelijke mogelijkheden om op te treden. Zo kunnen zij eigenaren desnoods dwingen actie te ondernemen. De staatssecretaris zegde toe dit via de VROM-inspectie bij de gemeenten onder de aandacht te brengen.

Van Geel maakte nog eens duidelijk dat hem er alles aan gelegen is de asbestvervuiling in Nederland zo snel mogelijk de wereld uit te helpen. Daarnaast hoopt hij in overleg met het bedrijfsleven met ingang van volgend jaar een landelijke schadevergoedingsregeling te hebben voor mensen die door asbesthoudend materiaal in het milieu kanker hebben gekregen.

De staatssecretaris gaat ervan uit dat jaarlijks twintig mensen zullen aankloppen voor de regeling en dat de kosten uitkomen op 1 miljoen euro. Dit bedrag moet worden opgehoest door de asbestcementbedrijven.

In het najaar moet meer duidelijkheid komen over de kosten voor de asbestsanering in Nederland. Van Geel liet doorschemeren dat extra uitgaven voor bodemsaneringen wellicht weer uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) kunnen komen. De FES-wet stelt immers expliciet dat geld uit dit fonds ook kan worden ingezet voor bodemsanering, betoogde Van Geel. Dit jaar heeft hij al 50 miljoen uit het FES gekregen voor bodemsanering.

De staatssecretaris maakte de Kamer ook duidelijk dat bouwprojecten geen vertraging hoeven op te lopen vanwege de hoge kostenpost voor sanering. Als de betrokken provincie het geld echt niet heeft om de sanering uit te voeren en het project om die reden niet van de grond komt, is de staatssecretaris bereid bij te springen.

Reageer op dit artikel