nieuws

Uitspraak over verkeer legt bouwproject stil

bouwbreed

oude tonge – “Ik weet wat het is als de bouw wordt stilgelegd; ik ben al 25 jaar aannemer in hart en nieren.” Dinro Hobbel uit Oude Tonge toont zich niet triomfantelijk nu hij het met een groep buurtbewoners bij de Raad van State voor elkaar heeft gekregen dat de bouw van een winkelcentrum is stilgelegd.

Sterker, hij zegt het in de historische stijl van het centrum ontworpen project heel mooi te vinden. Alleen is het beperkte aantal parkeerplaatsen vragen om grote problemen, meent hij. De Raad van State heeft de bewoners in een voorlopige voorziening in het gelijk gesteld. In de bodemprocedure die nog loopt, hoopt de gemeente er beter uit te springen.

Maar omwonenden als Hobbel rekenen op het tegendeel. Om hun kritiek te onderbouwen hebben ze, nadat ze vorig jaar een rechtszaak tegen het plan verloren, TNO ingeschakeld. Hobbel: “Dat heeft ons 40.000 euro gekost, uit eigen zak betaald.” Op de Raad van State wisten ze met het uitgevoerde onderzoek wel indruk te maken. Deze stelt in zijn uitspraak “dat gerede twijfel bestaat of de aangevallen uitspraak (van de rechtbank in Rotterdam, red.) in de bodemprocedure in stand zal blijven”.

Het resultaat van de perikelen is op dit moment een verlaten bouwplaats. Aannemer Slavenburg Bouw was juist begonnen met heien op het terrein aan de Dabbestraat, waar nog niet zo lang geleden een timmerfabriek stond. Deze is december vorig jaar verhuisd, waarna het gebouw werd gesloopt.

Achter de uitspraak zit een ingewikkeld verhaal over aantallen nieuwe en te vervallen parkeerplaatsen. Volgens de Raad van State bestaat er gerede twijfel of het gemeentelijk onderzoek naar de benodigde parkeercapaciteit zorgvuldig heeft plaatsgevonden. En of dit nog niet genoeg is, is er ook nog kritiek op de kwaliteit van het onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit.

Zowel de vrijstelling die is verleend van het bestemmingsplan als de verlening van de bouwvergunning kan daarom niet door de beugel van het bestuursrecht, licht de Raad zijn voorlopige uitspraak toe.

De Oostflakkeese wethouder Gert-Jan van der Valk meent dat er een Babylonische spraakverwarring is ontstaan over het plan. Het winkelcentrum krijgt een vloeroppervlak van 3000 vierkante meter. “Maar het aantal parkeerplaatsen moet worden berekend aan de hand van het oppervlak winkelvloer. Dat is maar 1900 vierkante meter”, verduidelijkt hij.

Hij laat weten dat de gemeente de zaken opnieuw narekent en verwacht op basis daarvan twee mogelijkheden: of de gemeente krijgt toch gelijk, of het aantal parkeerplaatsen zal worden aangepast. Ook de luchtkwaliteit wordt opnieuw bekeken. “Wij zetten er als college op in dat de bouw zo spoedig mogelijk kan worden hervat.”

Hobbel heeft daar een hard hoofd in. “Er is in de buurt geen ruimte om meer parkeerplaatsen te maken. En dat zal wel moeten.” Volgens hem is de parkeeroverlast voor omwonenden nu al groot. “Ik had liever gezien”, benadrukt hij, “dat de problemen eerder boven tafel waren gekomen. Dan had de provincie kunnen ingrijpen, zodat het plan tijdig had kunnen worden bijgesteld.”

Ontwikkeling

Het centrum aan de Dabbestraat is een ontwikkeling van Scan Estate, onderdeel van Slavenburg Bouwbedrijven. Als het klaar is zal het plaats bieden aan twee supermarkten: een Albert Heijn en een Lidl, plus een aantal kleinere winkels. Erboven moeten woningen komen en een parkeerdak.

De definitieve uitspraak van de Raad van State wordt – als de termijn niet wordt verlengd – begin juli verwacht.

Reageer op dit artikel