nieuws

Transport tunnelelementen Noord-Zuidlijn bewust vertraagd

bouwbreed Premium

amsterdam – Het transport van de eerste twee tunnelelementen voor de Noord-Zuidlijn verliep zo voorspoedig, dat het werk een aantal uren is stilgelegd om niet te ver vooruit te lopen op het tijdschema.

De aannemerscombinatie van Strukton en Heijmans begon om middernacht met de voorbereidingen voor het transport van het eerste tunnelelement. Met een constructie van kabels en lieren werd het eerste element in positie gelegd. Sleepboten namen het gevaarte van 11 miljoen kilo daarna over, om het 6 kilometer te verslepen via het IJ en het Noordzeekanaal naar het Westelijk Havengebied. Het transport werd uitgevoerd door Mergor Underwater Construction, voorheen HTA, een joint venture van Strukton Afzinktechniek en Duik Combinatie Nederland.

Voor het manoeuvreren, van het bouwdok het IJ op, was twee uur ingepland. Het transport zou daarna om twee uur �s middags beginnen. Maar de voorbereidingen liepen zo voorspoedig dat het eerste tunnelelement dinsdagochtend al om negen uur klaar lag.

“Met een beetje heen en weer varen hebben we het nog proberen te rekken tot het college van burgemeester en wethouders en de fotografen aanwezig waren”, aldus Martijn Smitt, directeur van Strukton. “Maar om half twaalf moesten we toch echt gaan varen van het havenbedrijf.” Alleen de vroegste genodigden waren daardoor getuige van het aangekondigde �nautisch spektakel�.

Mergor versleept zowel dinsdag als woensdag een tunneldeel van 140 meter lang, 12 meter breed en 8 meter hoog, naar een tijdelijke opslagplaats in de Suezhaven. Voor het transport werden de tunnelelementen voorzien van betonnen kopschotten. Vervolgens werd het bouwdok gevuld met water tot de tunnelelementen opdreef tot zo�n 20 centimeter boven water. Het tunnelelement dat gisteren werd vervoerd bevatte een kromming, waardoor het middendeel volledig onder water verdween.

Vier sleepboten en een duwboot transporteerden het �flatgebouw op zijn kant�. Twee sleepboten aan de voorzijde leverden de trekkracht, en de twee aan de achterzijde fungeerden als remmen. De duwboot, die direct aan de achterkant van het tunneldeel was bevestigd, deed dienst als roer.

De bouw van de eerste twee tunnelelementen en het tijdelijke bouwdok in de Sixhaven, ten noorden van het Centraal Station, duurde in totaal drie jaar. In het bouwdok kan nu de bouw beginnen van de andere twee tunnelelementen. Dat zal nog eens veertien maanden duren. Ze zullen eveneens tijdelijk onderdak krijgen in het Westelijk Havengebied, zodat dan in de Sixhaven de noordelijke aansluiting op de IJtunnel kan worden gebouwd.

In 2010, als het Centraal Station klaar is, worden de tunneldelen afgezonken op de bodem van het IJ. Door de tunnel zal vanaf 2012 de metrolijn rijden die Amsterdam-Noord verbindt met het centrum.

Reageer op dit artikel