nieuws

Schultz bezorgd over kosten waterbescherming

bouwbreed Premium

den haag – Staatssecretaris Schultz (water) is bezorgd over de stijgende kosten die moeten worden gemaakt om Nederlanders in de toekomst te beschermen tegen het water. Dat valt op te maken uit een brief die zij vorige week aan de Tweede Kamer schreef.Uit de rapportage Water in Beeld 2006 (opgesteld door waterschappen, het Rijk, provincies en gemeenten) blijkt dat deze kosten meer stijgen dan de algemene kostenstijgingen, aldus Schultz.

Volgens haar is dit niet iets van 2005. “Uit de resultaten van de tweede toetsing 2006 en een inschatting van de kosten die nodig zijn om de Europese Kaderrichtlijn Water correct te verwezenlijken, blijkt dat zonder aarzeling kan worden gesteld dat de kosten in de toekomst alleen maar verder zullen stijgen.”

Zo geeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat de komende vier jaar gemiddeld ruim een miljard per jaar uit aan waterbeheer. Wel zal het uitgaveniveau enkele honderden miljoenen euro�s hoger uitvallen dan in de voorgaande jaren. Een van de hoofdoorzaken hiervan zijn de afgesproken inspanningen voor het miljardenproject Ruimte Voor de Rivier. Dat gaat meer dan twee miljard euro kosten.

Reageer op dit artikel