nieuws

Rotbestendige kantplank wordt isolerende dorpel

bouwbreed Premium

De combinatie deurkozijnonderdorpel, kantplank en spouwmuur biedt ruimte voor optimalisatie. Met name wat betreft koudebruggen en houtrot.

AANHEF_SUB:octrooi

nummer: 1029073

houder: Ubbink, Doesburg

uitvinder: D. van Schellebeek

“Het is gebruikelijk om in spouwmuren het pui- of deurkozijn in het binnenblad te plaatsen”, schrijft uitvinder Van Schellebeek, “waarbij de onderdorpel  neerwaarts aansluit op een opstaande kantplank van ongewapend beton. Ter plaatse van de kantplank is geen spouw aanwezig, waardoor zich een koudebrug vormt.” En het blijft niet bij dat ene probleem, want het plaatsen van de kantplanken moet nauwkeurig worden afgestemd op de plaatsing van de kozijnen en tussen beide elementen moet een vochtwerende strook lood of folie worden aangebracht.

Van Schellebeek, bij Ubbink verantwoordelijk voor de afdeling strategische productontwikkeling, wilde het anders aanpakken. In zijn versie heeft de kantplank een wand van kunststof en een vulling van isolerende mortel. Onder het maaiveld wordt hij vastgezet op de vanaf de funderingsbalk opgemetselde stenen van het spouwmuurbuitenblad. De hoogte van de kantplank is afgestemd op die van de gebruikte stenen van het buitenblad. De onderdorpel van het pui- of deurkozijn rust met een groef in zijn onderzijde op een naar boven uitstekende richel van de kantplank.

Voor de afvoer van water zorgt naast de onderdorpel de aflopende bovenwand van de kantplank. Extra hulp daarbij vormt de metalen, korfachtige, geperforeerde voordorpel. Door deze constructie blijft ook onder de onderdorpel daadwerkelijk ruimte vrij voor een geïsoleerde spouw. De gebruikelijke loodslabbe tussen kantplank en onderdorpel kan volgens de uitvinder zonder gevaar voor houtrot achterwege blijven.

Naast deze eerste versie met kantplank, voor- en onderdorpel omvat het octrooi ook een variant gericht op de bouw van een serre. Daarbij is de voordorpel verdwenen en de kantplank is versmolten met de onderdorpel tot een balkachtige kantplank van kunststof, met een vulling van isolerende mortel.  

Het octrooi van Ubbink is een verdere verfijning van een octrooi van serrebouwer Smits uit Schijndel, vandaar ook aandacht voor de serrevariant. Van Schellebeek: “Smits had een constructie bedacht voor onder een serreprofiel, en een oplossing voor de aansluiting van een serre op een bestaande buitenmuur. Die vindingen zijn door ons flink doorontwikkeld en daarna hebben we in goed overleg twee nieuwe octrooiaanvragen ingediend. De eerste was voor de waterdichte serre-aansluiting en daaruit is de Ubbink isolatiesteen voortgekomen. De constructie uit het tweede octrooi, nummer 1029073 hebben we niet in productie genomen. Uiteindelijk vonden we het idee niet voldoende algemeen toepasbaar. Maar er is wel een product op de markt dat schampt langs de serre-variant uit ons octrooi. Dat product is onder de naam �isolatiedorpel universeel� leverbaar via Vink Kunststoffen.”

De rotbestendige kantplank (10) wordt met mortel vastgezet op de onder het maaiveld liggende rij stenen (32) van het buitenblad, opgemetseld op de funderingsbalk (40). Achter de stenen en de kantplank blijft een spouw (35a) vrij, gedeeltelijk gevuld met isolatiemateriaal (34a). Op de kantplank (10) rust de houten onderdorpel (52) van het kozijn (51,50). Aan de voorkant zit de korfachtige voordorpel (C) die zorgt voor de afvoer van water (A,B) naar de grond (D) onder de straattegels (41) voor de deur.

Reageer op dit artikel