nieuws

Proef natuurlijke reiniging bagger

bouwbreed

amsterdam – De combinatie Tauw/Reef Infra stortte gisteren 500 kubieke meter baggerslib voor een zelfreinigende berm langs de A10. In het proefproject van Rijkswaterstaat wordt het slib met zout water en bermmaaisel gereinigd van zware metalen, paks en minerale oliën.

De zelfreinigende berm verwijdert binnen een jaar het grootste deel van de verontreinigingen uit het nu licht verontreinigde baggerslib. Dat is de verwachting van de bedenkers ervan, ingenieursbureau Tauw en wegenbouwer Reef Infra.

Organische verontreinigingen, zoals pak�s en minerale oliën, verdwijnen vanzelf door het slib een tijd te laten liggen. “Op het slib gaan planten groeien en als het zonnetje er een zomer lang op staat, doen de bacteriën de rest van het werk”, aldus Simon Bos, de projectleider van Tauw/Reef.

Die reinigingsmethode past Rijkswaterstaat nu al veelvuldig toe, maar kost veel ruimte en heeft als bijkomend nadeel dat het de zware metalen niet uit het slib verwijdert.

De zelfreinigende berm haalt die er wel uit met behulp van regenwater. Het afstromend regenwater is �s winters zout als er is gestrooid. Dat is een probleem voor de afvoer, maar noodzakelijk voor de zelfreinigende berm. Want door het zoute regenwater door het slib te leiden, komen de metalen los uit het slib.

Bermmaaisel-filter

Het water met de opgeloste metalen wordt via een drainagesysteem onttrokken uit het slibbassin en naar een naastgelegen �bermmaaisel-filter� geleid. Het ingegraven gras verwijdert de metalen vervolgens uit het water.

Bos: “Het gras dat van de bermen langs de snelweg is gemaaid, is te vervuild om aan de koeien te voeren. Het moet daarom worden gestort en verbrand. Maar een ander kenmerk is dat het veel koolstof bevat en daar reageren de metalen uit het water mee. De metalen binden daardoor aan het gras.”

Na een jaar moet zo het baggerslib weer grotendeels schoon zijn. Net als het water dat vervolgens op het oppervlaktewater of in de bodem kan worden geloosd. Alleen het maaisel is door het proces verder vervuild.

De proefopstelling bij Zeeburg moet uitwijzen hoe groot het zuiveringsrendement in de praktijk is. “Tegelijkertijd doen we in het laboratorium van Tauw ook een proef met zwaar verontreinigd baggerslib”, zegt Margriet Kruiderink, de projectleider van Rijkswaterstaat. “Als de proef slaagt, heeft Rijkswaterstaat nog 14.000 hectare aan bermen en voldoende slib om op deze manier te reinigen.”

De zelfreinigende berm is een van de twee winnaars van een prijsvraag die Rijkswaterstaat uitschreef voor het innovatieprogramma �Wegen naar de Toekomst�. De andere winnaar is de baggerspeciematras van GeoDelft/Boskalis die vorig jaar langs de A2 is aangelegd.

Reageer op dit artikel