nieuws

Parlement steunt snel besluit verlenging A4

bouwbreed Premium

den haag – Minister Peijs (verkeer en waterstaat) krijgt steun van een meerderheid in de Tweede Kamer voor haar voornemen om 23 juni een uitgewerkt plan voor de A4 Midden-Delfland op tafel te hebben en dan de knoop door te hakken.

Een voorstel van de grootste oppositiepartij PvdA om het kabinetsbesluit uit te stellen in afwachting van het onderzoek naar het totale wegennet in de regio werd door de minister met steun van een kamermeerderheid terzijde geschoven.

Peijs maakte woensdag in een overleg met de Tweede Kamer nog eens duidelijk dat zij hoe dan ook van plan is de 7 kilometer lange snelweg tussen Delft en Schiedam aan te gaan leggen en dat zij voor mei 2007 het definitieve plan klaar wil hebben, zodat de werkzaamheden in 2008 kunnen beginnen. Volgens de minister kan zij met het oog op de naderende verkiezingen “geen dag” wachten. “Want dan halen we mei 2007 niet en kun je weer helemaal opnieuw beginnen.”

De oppositie in de Tweede Kamer heeft grote moeite met het voornemen van de minister om nog voor de zomer een knoop door te hakken over de manier waarop de A4 Midden-Delfland moet worden aangelegd. PvdA-kamerlid Co Verdaas wees erop dat op dit moment een netwerkanalyse loopt naar het gehele wegennet in de regio. Dit onderzoek is na de zomer klaar en kan wellicht leiden tot meer steun in de regio voor de aanleg van de weg, opperde hij. Voor Peijs is een nieuw uitstel van maanden echter onbespreekbaar. “Ik wil door”, aldus de minister.

Peijs liet wel doorschemeren dat de lopende netwerkanalyse nog wel degelijk een rol kan spelen. Mocht daaruit blijken dat de A4 Midden-Delfland “heel negatieve” effecten heeft op het wegennet, dan is dat reden om opnieuw naar de plannen te kijken, zo verklaarde ze. De minister rekent daar zelf allerminst op. Ze gaat ervan uit dat ze het eind deze maand voor het gereserveerde bedrag van 511 miljoen euro een variant op tafel heeft waar “alle partijen” in de regio mee kunnen leven.

De minister veegde in het overleg ook het voorstel van oppositie van tafel om terug te komen op de versnelde verbreding van de A2 tussen Amsterdam en Utrecht naar twee keer vijf rijstroken. Volgens oppositiefracties PvdA en ChristenUnie zou de 35 miljoen euro die daarmee gemoeid is, beter kunnen worden ingezet voor een betere benutting van het spoor tussen Utrecht en Amsterdam. De partijen stelden voor om het geld te gebruiken voor een korting van 50 procent op het traject. Peijs voelt daar echter niets voor. Volgens haar zal dit niet tot een vermindering van de files op de A2 leiden.

Reageer op dit artikel