nieuws

Outsourcing: de toekomst in de bouw

bouwbreed

den haag – Outsourcing is de toekomst, meent Erik Beulen, Assistant Professor aan de universiteit Tilburg en gepromoveerd op het onderwerp outsourcing, oftewel het uitbesteden van werkzaamheden. Vanwege de toenemende krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt en omdat het voor bedrijven het meest lonend is zich tot hun kerntaken te beperken, aldus Beulen. “Een bouwer moet gewoon bouwen, verder niet.”

Beulens onderzoek, waarmee hij in 2000 promoveerde, richtte zich op het beheersen van outsourcingsrelaties. “Als je een outsourcingscontract sluit, wil je wel dat de zaken lopen zoals je je had voorgesteld. Van tevoren moet je dan ook goed nadenken hoe je outsourcing gaat aanpakken en met welke partij. Wat zijn je verwachtingen van de servicelevels? Ga je een langdurig contract aan of kies je voor meer flexibiliteit?”

Volgens Beulen, die zich naast het geven van colleges, bij Accentrue dagelijks bezighoudt met outsourcingscontracten voor verschillende bedrijven, kan Nederland alleen maar beter worden van offshore outsourcing; het verplaatsen van werkzaamheden naar lagelonenlanden.

“De capaciteit is in Nederland eenvoudigweg onvoldoende om aan de vraag te kunnen voldoen”, constateert Beulen. “De werkloosheid van ict�ers ligt in Nederland 15 procent lager dan in andere sectoren. Andere landen vormen een welkome aanvulling op onze arbeidsmarkt.”

De eerste vormen van ict-outsourcing waren te zien in de jaren �80, zegt Beulen. “Sindsdien is de groei van outsourcing groter dan de algemene vraag naar ict-dienstverlening. Dit werk werd steeds vaker door een extern bedrijf verricht.” Prima, oordeelt Beulen. “Als bedrijf moet je doen waar je goed in bent. Dat is de enige manier om een sterke positie te behouden. Een bouwbedrijf moet bouwen en verder niets. Als een bouwer zich ook nog druk moet maken om ict of catering, gaat dat ten koste van zijn kerntaken.”

Outsourcing is geen onbekend fenomeen in de bouwwereld. “Wij besteden al jarenlang zaken als ict, wagenpark, reprografische dienstverlening en catering uit”, verklaart een medewerker van BAM. Begin dit jaar kondigde Heijmans aan zijn ict-diensten uit te besteden aan Atos Origin. Van het verplaatsen van werkzaamheden naar het buitenland is onder Nederlandse bouwers echter nauwelijks sprake. “Outsourcing naar het buitenland speelt bij ons totaal niet”, aldus de woordvoerder van BAM. Edward Reimert van Koopmans: “Met 360 medewerkers is het voor ons niet rendabel om onderdelen naar andere landen uit te besteden. Wat outsourcing betreft beperken wij ons tot onderaanneming. Ook de ondersteunende diensten doen we allemaal zelf.”

Bouwtekeningen

Een uitzondering vormen bouwtekeningen. Ingenieursbureau DHV heeft inmiddels een vestiging in India van waaruit ontwerpen voor Nederlandse bouwprojecten worden gemaakt door Indiaas personeel. CADD Studio opereert vanuit India als een partner voor Nederlandse bedrijven die facilitair CAD-tekenwerk voor architectuur, bouw en machinebouw willen uitbesteden aan een lagelonenland.

Toch ziet Beulen meer mogelijkheden voor uitbesteding in de bouw. “Zelfs de bouwplaats, waar je normaal gesproken lijfelijk aanwezig moet zijn, kun je door middel van mobiele informatiesystemen en een laptop van een afstand bekijken. Ook de aanvulling van materiaal is vanaf een andere locatie te coördineren. Ik zie de bouw in de toekomst steeds minder locatieafhankelijk worden.”

Valkuilen bij offshore outsourcing zijn er natuurlijk ook. Beulen noemt factoren als taal, cultuur en tijd. “Daar moet je van tevoren wel rekening mee houden. Ook moet je als bedrijf snel kunnen inspelen op veranderingen in Nederland of in het land waarnaar werk wordt uitbesteed. Die flexibiliteit is noodzakelijk.”

Voor de werkgelegenheid in Nederland ziet Beulen geen gevaar. “De regie zal altijd hier moeten blijven. Als het over applicatiebeheer gaat, kan de interactie met de functioneel beheerders maar voor een beperkt deel naar India worden verplaatst. Hoogopgeleide specialisten zullen altijd nodig blijven. Bovendien, waar sprake is van verplaatsing van activiteiten, komen er ook weer nieuwe dingen voor in de plaats. Een innovatieve manier van dienstverlening bijvoorbeeld.” Overigens zal de markt op het gebied van ict-dienstverlening, waarvan het zwaartepunt nu in India ligt, over niet al te lange tijd verschuiven, voorspelt Beulen. “De capaciteit in India is op den duur ook niet voldoende. Dan zal die markt verschuiven naar Rusland en India.”

�Een bouwbedrijf moet bouwen, verder niets�

Reageer op dit artikel