nieuws

Onderzoek verzekering overstromingen

bouwbreed

den haag – Het kabinet gaat de mogelijkheden onderzoeken om een verzekering te kunnen afsluiten voor natuurrampen, zoals overstromingen.

Nu is het nog zo dat er voor schade na natuurrampen als overstromingen of aardbevingen meestal niemand aansprakelijk is. En dus valt het ook niet te verhalen.

Het kabinet wil zich meer inzetten voor vergroting van private verzekerbaarheid van ramprisico�s. Zo is staatssecretaris Schultz (water) al een tijd bezig om te kijken of mensen die buitendijks willen wonen zich kunnen verzekeren tegen eventuele wateroverlast of overstromingen. Dit om het buitendijks wonen te stimuleren, aldus een woordvoerster van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. “Want anders gaat Nederland op slot. Dat willen we ook niet.”

De commissie Poelmann concludeerde vorig jaar echter dat verzekeraars er niet warm voor lopen.

De schade zal bij een overstroming enorm zijn, terwijl de groep mensen die daadwerkelijk een verzekering afsluit klein is. De premies zullen daardoor torenhoog worden, concludeerde de commissie. Niettemin wil Schultz kijken of er mogelijkheden zijn.

Het kabinet heeft ook besloten dat slachtoffers van een ramp alleen nog in uitzonderlijke situaties een schadevergoeding van de overheid krijgen. Een financiële tegemoetkoming is alleen op zijn plaats als gedupeerden zich redelijkerwijs niet konden verzekeren tegen de schade, die ze niet elders kunnen verhalen en de schade niet aan hun eigen schuld is te wijten.

Slachtoffers van rampen kregen tot dusver in bepaalde gevallen een soms ruime vergoeding van de overheid, hoewel ze zich tegen die schade hadden kunnen verzekeren. Daardoor ontstaat volgens het kabinet de verwachting dat de overheid toch wel betaalt.

Onwenselijk

Dat werkt “onwenselijk gedrag” in de hand, omdat de prikkel voor mensen om zich goed te verzekeren wordt ondergraven. Het past volgens het kabinet namelijk niet om de gevolgen van de keuze om niet te verzekeren voor rekening van de samenleving te laten komen. De vergoeding van schade door rampen moet vooral via een aansprakelijkheidsverzekering gebeuren. Het kabinet wil daarom onderzoeken of het wenselijk en haalbaar is om die verzekering verplicht te stellen. Ook zou de overheid zo�n verzekering als voorwaarde kunnen stellen aan risicovolle bedrijven die een vergunning willen.

Reageer op dit artikel