nieuws

Noord-Holland pakt saneringsregels aan

bouwbreed

haarlem – Noord-Holland heeft de regels voor bodemsanering vereenvoudigd. Nog dit jaar hoopt het provinciebestuur de procedures makkelijker te maken voor onder meer baggerdepots, gemeentewerven, afval- en brekerbedrijven. “We hebben goed geluisterd naar opmerkingen uit het bedrijfsleven over omslachtige regels en ingewikkelde formulieren”, verklaart economie-gedeputeerde Hans Schipper. “Dat heeft interessante resultaten opgeleverd.” Een reeks aanbevelingen […]

haarlem – Noord-Holland heeft de regels voor bodemsanering vereenvoudigd. Nog dit jaar hoopt het provinciebestuur de procedures makkelijker te maken voor onder meer baggerdepots, gemeentewerven, afval- en brekerbedrijven.

“We hebben goed geluisterd naar opmerkingen uit het bedrijfsleven over omslachtige regels en ingewikkelde formulieren”, verklaart economie-gedeputeerde Hans Schipper. “Dat heeft interessante resultaten opgeleverd.”

Een reeks aanbevelingen moest de regeloverlast voor het bedrijfsleven te verminderen. Hiervoor zijn veertig voorstellen gedaan waarvan het afgelopen jaar al dertig zijn uitgevoerd. Vooral op de onderdelen vergunningverlening, handhaving en milieu. Bij eenvoudige standaardsaneringen – in de categorie klein grondverzet – is bijvoorbeeld alleen nog een melding achteraf nodig.

Vergunningverlening en handhaving gaan in de toekomst zo veel mogelijk per bedrijfstak via brancheplannen. Daarin is het hele proces van aanvraagformulier tot en met het toezicht gestandaardiseerd. Dit moet de bedrijven en de provincie veel werk schelen.

Reageer op dit artikel