nieuws

Mast snel te funderen op in grond getrilde buispaal

bouwbreed

oss – Ongeveer vier uur kost het Kaal tegenwoordig om een buitenmodel mast te plaatsen. De mastenfabrikant uit Oss zegt fors tijd te winnen door de conventionele betonnen mastfundering te vervangen door een in de grond getrilde buispaalfundering. Kaal Masten rijdt alle benodigdheden met een nieuwe vrachtwagencombinatie naar de locatie.

Masten voor bijvoorbeeld telecomantennes vallen onder het begrip �buitenmodel�. Die staan doorgaans op een betonnen fundering. De bouw van zo�n fundament veroorzaakt steeds vaker problemen; niet in de laatste plaats door de overvloedige ondergrondse infrastructuur. Bovenal duurt de aanleg van een blokfundering lang. Grond moet uitgegraven en afgevoerd, in de put moet een werkvloer en wapening gelegd en beton gestort dat eerst moet uitharden voordat de montage van de mast kan worden voorbereid.

Een buispaalfundering met een hoogfrequent hydroblok in de grond trillen vergt minder voorbereiding en neemt bij de aanleg ook minder ruimte op de locatie in beslag. De nieuwe vrachtwagencombinatie kan in één keer en zonder de inbreng van derden de materialen en de benodigde machinerie naar de locatie rijden. Aan materieel neemt Kaal onder meer een grondboor mee, een graafmachine en een trilinstallatie. De uitrusting voorziet ook in een kraan, een hoogwerker en een grijperbak. Met deze uitrusting kan Kaal in één werkgang een mast plaatsen.

De plek waar de mast komt wordt tot 1,4 meter diep afgegraven om eventuele leidingen op te sporen die niet in kaart zijn gebracht en die door hun materiaal niet reageren op de detector die standaard meerijdt. Daarna trilt het hydroblok de grondbuis in de bodem; de fundering voor de eigenlijke mast. De grondbuis meet gemiddeld een derde van de lengte van de mast. Kaal past de grondbuis en de mast in de fabriek op elkaar aan en voorziet ze van alle doorvoer- en bevestigingsdelen. In omgekeerde volgorde kan een mast ook weer worden verwijderd zodat de techniek ook tijdelijke masten bij bijvoorbeeld evenementen kunnen worden geplaatst.

Kaal noemt de buispaalfundering geschikt voor alle mogelijke masten waarvoor het materieel van de aannemer niet toereikend is. Aannemers zullen niet snel zelf zo�n combinatie aanschaffen omdat die in hun bedrijf elke dag onderweg moet zijn om voldoende op te leveren. De Osse mastenfabrikant zet de combinatie in als extra service voor afnemers in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Op de locatie neemt de combinatie een vierkant van 60 meter in beslag. De trekker is speciaal voor het mastenwerk verbouwd en trekt om het even welke oplegger met meesturende achterwielen.

Daf leverde de trekker; deze XF 95.480 staat op twee sturende en twee aangedreven assen en genereert een vermogen van 357.9 kilowatt. Op de trekker staat een autolaadkraan van Palfingen. Deze PK 44002 heft 22,6 kilonewton en tilt op zijn hoogste punt van 27 meter nog 6,5 kilonewton. De kraanarm reikt tot 18 meter vanaf de trekker. Mede door deze inrichting weegt de trekker ruim 21 ton. Eenvoudig was de montage van de kraan niet; tussen half januari en half juni werd het chassis telkens opnieuw verbeterd en aangepast. Aan de achterzijde van de trekker zit nog een lierinstallatie die met 9,8 ton trekkracht mastdelen in elkaar schuift. Camera�s geven rondom de cabine en over de lading heen zicht.

De autolaadkraan biedt ook montageruimte voor een hoogwerkerbak. De machinist kan vanuit deze bak tot op 28 meter hoogte alle kraanfuncties bedienen. De trekker wordt daarvoor tot op 7 meter in het vierkant afgestempeld. Aan de kraan hangt ook het trilblok dat zelf met een grijper de buisdelen oppakt. Het blok is met slangen vast verbonden met het hydro-aggregaat. Tijdens het transport rust het blok in het raamwerk waarin de installatie is gemonteerd. Deze constructie voorkomt dat hydraulische olie weglekt bij het loskoppelen van het blok.

Reageer op dit artikel