nieuws

Liever frisse dwarsligger dan goeroe

bouwbreed

den haag – Frisse dwarsligger beter dan goeroe. Strukton zoekt naar nieuw leiderschap. Betweterige goeroes zijn bij de Utrechtse infrabouwer Strukton aan het verkeerde adres. Van moderne leiders in het bouwproces wordt flexibiliteit gevraagd.

Goede managers bieden ruimte en halen zo het beste uit hun mensen. Bestuursvoorzitter Witzel ziet twee grote bewegingen die de bouw komende jaren stevig zullen veranderen. De eerste is al geruime tijd gaande, maar zet volgens hem de komende jaren nog verder door: de terugtredende overheid. “Vroeger zaten kennis en kunde bij de publieke opdrachtgevers en private ingenieursbureaus, de uitvoerende capaciteit bij de bouwondernemingen. Die tijd is voorbij. De overheid laat steeds meer over aan de markt. In de bouwwereld ontstaan twee typen ondernemingen. Het ene dat blijft opereren als capaciteitsbedrijf en concurreert op prijs. En het andere dat zelf over kennis en kunde beschikt, naast bouwcapaciteit. Dit laatste type bouwonderneming, waartoe Strukton behoort, levert meer toegevoegde waarde en verhoudt zich anders tot klanten dan de meer traditionele bouwbedrijven. Dit type onderneming is meer partner van de klant, denkt mee en komt zelf met oplossingen en alternatieven.”

De tweede beweging ligt in het verlengde hiervan en gaat in de toekomst voor verdere verandering zorgen, verwacht Witzel: publiek-private samenwerking, waarbij de private partij ook de exploitatie van bouwwerken, installaties en (rail)infrastructuur voor haar rekening neemt. “De private partij ontwerpt een faciliteit, bijvoorbeeld een waterzuiveringsinstallatie of een school, zorgt voor de financiering en de bouw, om vervolgens over een lange termijn – 25 tot 30 jaar – ook verantwoordelijkheid te nemen voor de exploitatie. Die ontwikkeling heeft verstrekkende gevolgen. In het ontwerp moet je rekening houden met het gedrag van alle componenten van een faciliteit over een zeer lange looptijd.”

Nieuwe markt

Van capaciteitsleverancier naar langetermijndienstverlener, dat is volgens Witzel kort gezegd de megatrend voor de komende jaren. Wat moet een bedrijf doen om in die nieuwe markt succesvol te zijn? “Strukton doet zeer forse investeringen in kennis en innovatie. We weten welke ontwikkelingen we in de toekomst verwachten en anticiperen daarop met de ontwikkeling en opleiding van onze huidige medewerkers en de werving van toekomstige medewerkers zodat we steeds over meer dan de vereiste kennis beschikken om te kunnen vernieuwen. Daarnaast binden we mensen aan ons die over kwaliteiten beschikken die tot dusverre in de bouwwereld van ondergeschikt belang waren, zoals coachende en communicatieve vaardigheden. Met ons personeelsbeleid en competentiemanagement kan elke individuele medewerker zich optimaal ontplooien en blijven ontplooien.

De langdurige en brede verantwoordelijkheden die moderne bouwondernemingen gaan dragen, heeft tot gevolg dat de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verandert in een partnership.

Om die rol goed te kunnen invullen moet een bouwonderneming kennis hebben van het primaire proces van de eindgebruiker. Dat betekent dat wij niet alleen over technische deskundigheid moeten beschikken, maar ook over communicatieve vaardigheden en om het vermogen ons te verplaatsen in de wereld van onze partner en zijn klanten. En we moeten beschikken over een uitstekend kennisnetwerk om op het juiste moment de juiste expertise te kunnen aanboren. Alleen dan zijn we een volwaardige partner en ontstaat een partnership op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.”

Strukton speelt een leidende rol in het ontwikkelen van partnerships. Op het gebied van railinfrasystemen is deze ontwikkeling al ver voortgeschreden. Maar ook in andere sectoren tekent �de toekomst� zich af. Zo is Strukton betrokken bij het ontwerp, de bouw, de inrichting, het onderhoud, de financiering en het beheer en exploitatie van het Montaigne Lyceum, dat komend schooljaar de deuren opent. Het is het eerste pps-project volgens deze aanpak in Nederland. Een ander pps-project is de renovatie, financiering, het onderhoud en de facilitaire dienstverlening van het te renoveren ministerie van Financiën, waarbij Strukton participeert in het consortium Safire.

Voor de eigen organisatie hebben de veranderingen in de bouwwereld grote gevolgen. Van oudsher besteedt Strukton veel aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers. Witzel: “Wij hebben diverse opleidingstrajecten, onder andere met de Twente School of Management van de Universiteit Twente, waarin medewerkers zich verder kunnen ontplooien op het gebied van communicatieve en managementvaardigheden, project- en contractmanagement en financiën. Maar opleiden alleen is niet genoeg. Het gaat ook om de cultuur in de organisatie. Wij zoeken nu, meer dan voorheen, medewerkers met een eigen visie op het vak en op vernieuwende oplossingen. Alleen als je buiten kaders durft te denken, kom je tot vernieuwing. Wij zijn al in staat gebleken tot ingenieuze oplossingen, kijk maar naar de Noord-Zuidlijn in Amsterdam of de Eurailscout meettrein.

Nu gaat het erom dat we op een nog breder vlak vernieuwend zijn. Ondernemerschap in de organisatie is daarbij noodzakelijk: medewerkers moeten niet afwachten wat de directie te melden heeft, maar zélf kansen zien en kansen grijpen. Die ruimte biedt Strukton hen ook. Natuurlijk horen daar spelregels, een afgesproken kader en een risicomanagementsysteem bij. Wij durven weloverwogen risico�s te nemen maar willen wel weten wélke risico�s we nemen. Maar daarbinnen moeten Strukton-medewerkers zich vrij voelen initiatieven te nemen. �Neem je verantwoordelijkheid, werk samen, zet door�.”

“Daarnaast”, zegt Witzel, “is het de kunst de juiste mensen te verzamelen. Er werken nu binnen de Strukton-gelederen al een aantal jonge directeuren met een verfrissende visie op de bouwwereld en leidinggeven.

Daarnaast ben ik bewust op zoek naar leidinggevenden die iets kunnen wat ik niet kan. Of naar een team van managers met elkaar aanvullende kwaliteiten. Mensen die dwarsverbanden zien en over sterke communicatieve vaardigheden beschikken. Maar ook af en toe een dwarsligger, iemand die de boel scherp houdt. Die heeft elke organisatie nodig.

Dat is het type leiderschap waarin ik geloof: niet de goeroe die alles het beste weet. Maar de persoon die ruimte geeft aan anderen. Om zichzelf én de onderneming tot verdere bloei te brengen.”

�Het is een kunst de juiste mensen te verzamelen�

Reageer op dit artikel