nieuws

Komo verliest terrein als monopolist

bouwbreed

den haag – Keurmerkmonopolist voor bouwstoffen Komo moet nog dit najaar gaan concurreren met andere kwaliteitswaarborgen. Dat is het gevolg van een onder druk van Brussel doorgevoerde aanpassing van de certificeringsmarkt.

Tot op heden zet de minister van VROM een handtekening onder elk Komo-certificaat. In september komt aan deze regeling een einde. Komo verliest daarmee na meer dan vijftig jaar de alleenheerschappij op de markt van certificering van bouwproducten.

De aanpassingen hebben tot gevolg dat ook andere certificaten de Nederlandse bouwplaatsen op mogen. Maar Directeur Ger Mars van de Stichting Bouw Kwaliteit (SBK), die het Komo-certificaat beheert, verwacht dat Komo hier voorlopig nog geen last van heeft. “Je zet niet zomaar een certificaat op de markt.”

Wie een certificaat voor bouwproducten wil lanceren, moet zich eerst melden bij de Raad voor Accreditatie (RvA). Komt de organisatie door de selectieprocedure, dan wordt elk certificaat – verstrekt onder het keurmerk – getoetst door een commissie van het SBK. Hierbij wordt vooral gekeken naar de onderliggende Beoordelingsrichtlijn (BRL) die voor elk certificaat moet worden opgesteld. Tevens wordt gecontroleerd of het product aan de Nederlandse wet- en regelgeving voldoet.

Mars overlegt vandaag met de Raad van Toezicht van SBK hoe de organisatie de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) tevreden kan houden. De stichting is voor een deel van de inkomsten afhankelijk van het Komo-certificaat en neemt tegelijkertijd de concurrenten van het eigen keurmerk de maat.

Mars geeft toe dat de dubbele pet van SBK tot het vermoeden van belangenverstrengeling zou kunnen leiden, maar verwacht dat de gekozen constructie geen problemen oplevert.

“Wij erkennen dat daar duidelijkheid over moet komen”, vat Mars de dubbelrol van de SBK kort samen. Daarbij benadrukt hij dat de onafhankelijke toetsende rol van de SBK-commissie niet ter discussie staat. “In de open markt waarin wij opereren is het niet mogelijk de concurrentie te beïnvloeden. Dat komt de kwaliteit van het bouwen niet ten goede. Het is ook een soort erecode om dat niet te doen.”

Vanuit de bouwsector is kritisch gereageerd op de veranderingen rond het Komo-keurmerk. Hoofd beleidsontwikkeling Harm van den Oever van de belangenvereniging voor installatiebedrijven Uneto-VNI en bestuurslid van SBK vreest voor een chaos en veel onduidelijkheid op de bouwplaats.

“Je kunt straks wel tien tot honderd labels krijgen. Maar of er onder een bepaald label ook echt een erkende kwaliteitsverklaring zit, moet je opzoeken.”

Reageer op dit artikel