nieuws

Klus voor volgend kabinet

bouwbreed

Nederlandse energiebedrijven adverteren en sponsoren wat af. Menig burger zet op verjaardagfeestjes weliswaar vraagtekens bij de miljoenen euro�s die aldus worden gespendeerd, maar neem het de gas- en stroomleveranciers eens kwalijk. Hun sector is immers geprivatiseerd. Er is sprake van stevige concurrentie. Daar hoort klantenbinding bij. En marketing. Kortom: een markt in beweging. Uitdrukkelijk zo […]

Nederlandse energiebedrijven adverteren en sponsoren wat af. Menig burger zet op verjaardagfeestjes weliswaar vraagtekens bij de miljoenen euro�s die aldus worden gespendeerd, maar neem het de gas- en stroomleveranciers eens kwalijk. Hun sector is immers geprivatiseerd. Er is sprake van stevige concurrentie. Daar hoort klantenbinding bij. En marketing. Kortom: een markt in beweging. Uitdrukkelijk zo gewenst door de Haagse politiek, want goed voor het land én beter voor de consument. Inclusief toezicht door de Dienst Toezicht Energiebedrijven van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.Hoe anders gaat het bij de drinkwaterbedrijven. Ook in deze sector moderne, gefuseerde ondernemingen, dat wel, maar deze branche is haar imago van aloude nutsvoorziening nooit helemaal kwijt geraakt.

Dat drinkwaterbedrijven dat imago kwijt raken is ook niet nodig. Want waterbedrijven zijn, eveneens met dank aan de Haagse bestuurders, monopolisten gebleven. De burger heeft niets te kiezen. Ergo: geen dure campagnes van drinkwaterleveranciers om de gunst van de consument. Volstaan kan worden met af en toe een informatief krantje in uw brievenbus. Laat staan dat de drinkwatersector wordt lastig gevallen door een onafhankelijke toezichthouder op tarieven en dienstverlening. Aan die situatie verandert ook niets. Als het aan het huidige Kabinet ligt in elk geval. Juist in de week met vrijwel uitsluitend aandacht voor het Nederlanderschap van het kamerlid Ayaan Hirsi Ali lieten twee bewindslieden unisono weten weinig te voelen voor al te veel veranderingen in de drinkwatersector.

Argumentatie

In antwoord op kamervragen van SP en CDA meldden de staatssecretarissen Van Geel (milieu) en Schultz van Haegen (verkeer en waterstaat) nog maar eens expliciet geen voorstander te zijn van centraal, tarief-toezicht middels een zogenoemde Waterkamer in NMa-verband. De argumentatie van beide bewindslieden? Drinkwater in Nederland is vergeleken met de ons omringende landen relatief goedkoop (gemiddeld 155 euro per jaar per huishouden), de waterbedrijven hebben al een behoorlijke efficiencyslag gemaakt en het toezicht op hun tarieven is bij het Rijk, maar ook bij de provincies en gemeenten als decentrale aandeelhouders van de waterbedrijven in prima handen. De staatssecretarissen vertrouwen er daarbij op dat de drinkwaterbedrijven door onderlinge prestatievergelijking voldoende scherp blijven. Zo nodig worden de regels aangetrokken, want Schultz/Van Geel streven wel een blijvende efficiencyverbetering na.

So far, so good? Niet dus. Persoonlijk heb ik aan deze afhoudende opstelling een waterkater overgehouden. Het is onderhand echt discutabel waarom nutsvoorzieningen als gas en elektriciteit wél zo nodig aan marktwerking onderworpen moesten worden en drinkwater niet.

Drinkwater is zeker voor het bedrijfsleven maar ook voor particulieren een niet te veronachtzamen kostenpost geworden. De literprijs is ondanks doelmatig-heidsmaatregelen van de leveranciers de afgelopen jaren flink toegenomen. En nieuwe tariefstijgingen liggen, ook volgens de bewindslieden, in het verschiet.

Controle door overheden alleen is dan, hoe goed bedoeld ook, onvoldoende. Zeker in het geval van decentrale overheden. Die hebben als aandeelhouders immers ook een ander belang bij de waterbedrijven.

Modern toezicht op watertarieven én dienstverlening van drinkwaterbedrijven is in betere handen bij een onafhankelijke Waterkamer. Een deskundige instelling waar op- en aanmerkingen van burgers en bedrijven – naar Brits voorbeeld trouwens – eerlijk en vertrouwengevend kunnen worden behandeld. In andere nutssectoren hebben dat soort toezichthouders hun nut meer dan bewezen. Oók volgens de Haagse politiek. Een mooie waterklus voor een volgend kabinet.

Jelles Leenes,

Kloosterburen

jelle.leenes@freeler.nl

Reageer op dit artikel