nieuws

Kabinet zet knellende regels in acht wijken overboord

bouwbreed

den haag – Het kabinet gaat daar waar daar nodig is voor de aanpak van achterstandswijken, wet- en regelgeving overboord zetten. In acht wijken in Nederland starten proeven met afwijkende regelgeving om de problemen aan te pakken.

Het kabinet heeft vorige week met de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Zaandam, Den Helder, Heerlen en Hengelo een overeenkomst getekend voor een nieuwe aanpak van de problemen in de achterstandsbuurten. Die aanpak is er vooral op gericht dat Rijk, lagere overheden en andere lokale partijen veel beter gaan samenwerken. Het gebrek aan samenwerking tussen diverse partijen levert bij de huidige aanpak van achterstandswijken de nodige problemen op. Partijen werken langs elkaar heen of werken elkaar tegen, erkent VROM.

Ambassadeur

Het is de bedoeling dat de acht wijken waar de proef wordt gehouden een �ambassadeur� van het Rijk en een van de gemeente krijgen, alsook een onafhankelijke derde. Per wijk wordt in kaart gebracht of de problemen op basis van de lokale en nationale wet- en regelgeving kunnen worden opgelost. Is dat niet het geval, dan zal het Rijk toestaan dat er wordt afgeweken van de regels.

Reageer op dit artikel